Ak je človek "single"

Byť „single“ znamená byť slobodný, voľný, skrátka žiť sám. Človek môže žiť sám z viacerých dôvodov:

  • Je sám (sama), lebo ešte nenašiel človeka, ktorého by chcel a mohol milovať. Buď má na životného partnera smolu alebo nemá z rôznych príčin dostatok príležitostí na hľadanie partnera
  • Je sám(sama), lebo má so vzťahmi zlé skúsenosti a chce sa ich už vyvarovať, preto volí radšej život ako single. Toto môže byť dočasné, alebo nastálo
  • Žena alebo muž po rozvode (či po rozchode) s partnerom
  • Vdova, vdovec. Pre týchto ľudí je nesmierne ťažké nahradiť človeka, ktorý zomrel a už sa viac nevráti. Ťažko povedať, či sa človek cíti horšie po smrti alebo po odchode partnera. Najmä ak toho partnera miloval a nevie ho vymazať z mysle, zo srdca, zo svojho života. Z hľadiska straty milovaného človeka je to veľmi podobné, pretože v oboch prípadoch je ťažké nahradiť ho niekým iným
  • Sám môže byť aj človek, ktoré má zdravotné problémy a musí prispôsobiť hľadanie životného partnera svojim možnostiam a podmienkam

Pravdou však ostáva, že so „single“ životom sa spája aj pocit osamelosti, či si to chceme priznať, či nie. Niekedy je to len chvíľkový pocit, niekedy ten stav prerastie až do depresie. Veľa z týchto pocitov dôverne poznám či už z vlastnej skúsenosti alebo zo svojho okolia a preto som sa rozhodla napísať pár článkov na túto tému. Viem sa vcítiť do role osamelej ženy, preto budem články smerovať viac k nim (ale nielen k nim, nakoľko významnú úlohu tu  hrajú práve muži).

Chcem im pomôcť prekonať stavy osamelosti a začínajúcej depresie zo samoty, zábrany v hľadaní si nového partnera, dodať odvahu skúsiť to znova, ak to nevyjde hneď tak, ako sme si predstavovali, prekonať zábrany prežiť sex s novým partnerom (kedy človek môže zažiť aj niekoľko príjemných alebo dokonca humorných situácií). Záleží mi najmä na tom, aby vedeli, že nie sú sami na svete, kto takýto stav prežil alebo prežíva a že stratou partnera svet nekončí Veď možno práve začína a otvára nám nové možnosti, ako začať inde, inak a lepšie.

Vaša Kika