Sex znižuje stres. A naopak...

Cítite sa vystresovaní? Máte pred sebou polmetrový „to do list“ ? Ak ste odpovedali áno, podľa nemeckých vedcov je možné, že sa to už stihlo odraziť na vašom sexuálnom živote.

spiegel.de1 informoval o zaujímavej veci. Pokiaľ máte dostatok sexu (podľa vlastných meradiel) a nepociťujete stres ani prepracovanosť, podporujete Beerovu teóriu, že sex znižuje stres. Tento „poznatok“ je známy už dlhší čas. Je však pravdou opačné tvrdenie a to, že nedostatok sexu vedie k zvýšeniu hladiny stresu? Tento druh výrokov patrí k tým mladším.

Tím nemeckých vedcov tvrdí, že sexuálna frustrácia je tak rozšírený jav, že jeho vplyv nemožno podceňovať. Môže vyvolať silný pocit bezmocnosti a bez toho, aby o tom dvojica vedela aj priam veternú smršť, ktorá vás ešte viac pripúta k práci a odtrhne od akýchkoľvek erotických zážitkov s vašou polovičkou.

Ragnar Beer z Univerzity v Göttigene podrobil výskumu takmer 32 000 mužov a žien, na základe ktorého zistil, že čím menej sexu máte, tým viac vyhľadávate prácu. V skutočnosti, sexuálne zanedbávaný jedinec si musí nájsť únik od svojich frustrácií, čo sa častokrát deje prostredníctvom väčšieho upnutia sa na prácu.

Beerov tím zistil, že 36% mužov a 35% žien, ktorí majú sex maximálne raz za týždeň si na seba berú viac pracovných povinností, aby na svoje strádanie nemuseli myslieť.

Je to o to horšie u menej šťastných dvojíc, ktoré už o seba nejavia veľký záujem. 45% mužov a 46% žien, ktorí už so svojimi partnermi sex vôbec nemávajú, vyhľadávajú rôzne pracovné aktivity, ktoré by umlčali ich túžbu po sexe. To vedie k tomu, že sexuálne abstinujúci workoholici sa upínajú na prácu ešte viac, čo im znemožňuje akúkoľvek šancu na návrat k sexuálnemu životu, keďže stále pracujú. „Sexuálna frustrácia vám berie schopnosť znižovať stres“, tvrdí Beer. Inými slovami, nemať sex kvôli práci vedie k ešte zriedkavejšiemu sexu.

„Množstvo povinností a zodpovednosti môže viesť k sexuálnej frustrácii a je ťažké sa jej zbaviť, zvlášť keď pracujete vo vedúcej pozícii. Práca tohto typu zaberá príliš veľa času, ktorú ukrajujete z času pre budovanie a prehlbovanie vzťahov. Frustrácia sa takto len ďalej prehlbuje“, hovorí Beer.

Na druhej strane, ľudia, ktorí majú sex najmenej dvakrát za týždeň majú zase nižšiu chuť pracovať. Len 5% z nich potrebuje ešte iné aktivity okrem sexu, aby sa zbavili stresu.

Už nech patríte ku ktorejkoľvek skupine, v každom prípade si treba vziať k srdcu Beerovu radu na záver: „ Pre dvojice je veľmi dôležité dať si pozor na to, aký je ich sexuálny život a venovať mu dostatok pozornosti. Aj niekoľkomesačné zanedbávanie môže mať ďalekosiahle dôsledky“, radí Beer.