Faktory ovplyvňujúce ceny stavebných pozemkov

Ceny stavebných pozemkov sú predmetom neustálych zmien a ich ceny sa pohybujú v širokej škále. Mnoho odborníkov a osôb zaoberajúcich sa kúpou a predajom nehnuteľností majú rôzne názory na príčiny, ktoré tento jav spôsobujú. Najčastejšie sa ako jeden z hlavných dôvodov uvádza lokalita, kde sa pozemok nachádza. V dobrej lokalite sú samozrejme ceny vyššie ako v menej atraktívnych častiach mesta.

Atraktívnosť možno rozlišovať na úrovni Slovenskej republiky, kde je jednoznačne cena pozemkov najvyššia v okolí hlavného mesta a krajských miest na západe krajiny. Ďalej je vidieť zjavné rozdiely aj v rámci samotného mesta. Atraktivita súvisí predovšetkým s občianskou vybavenosťou prostredia, v ktorom sa pozemok nachádza, blízkosť k centru mesta (čo nemusí byť podmienkou za každých okolností) a tiež okolie, teda prostredie, v ktorom je umiestnený.

Ďalším faktorom je záujem o stavebný pozemok a počet dostupných stavebných pozemkov. Faktom ostáva, že čím vyšší záujem o kúpu a čím menej dostupných pozemkov v tej ktorej lokalite, tým si predávajúci môže dovoliť určiť zaň vyššiu cenu. Keďže v Bratislave je už pomerne málo stavebných pozemkov, cena ostávajúcich je neúmerne vysoká. Preto sa veľa ľudí zaujíma o kúpu stavebného pozemku v blízkom okolí Bratislavy.

Aj tu je však množstvo reálne a aktuálne dostupných stavebných pozemkov obmedzené. A tak v čase pomerne rýchlo rastie aj cena stavebných pozemkov v okolí Bratislavy.

Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje ceny stavebných pozemkov je ich vybavenosť. Cenu pozemku významne ovplyvní to, aká je do danej lokality dopravná dostupnosť. Vyššie ceny pozemkov sú v lokalitách s dobrou dopravou a dopravnou situáciou, napojených na diaľnicu.