Pred kúpou stavebného pozemku

V prvom rade je potrebné zvážiť, aký typ pozemku je vhodné zaobstarať pre konkrétnu plánovanú stavbu.

Dôležitá je nielen veľkosť, ale aj tvar pozemku. Na samostatne stojaci rodinný dom by mal postačovať pozemok o veľkosti približne 600 m2 (20x30 m). Ideálnym tvarom je štvorec alebo nie veľmi úzky obdĺžnik. Podľa platných právnych predpisov však nie je dovolené zastavať celú plochu pozemku.

Treba zobrať do úvahy minimálnu nevyhnutnú vzdialenosť dvoch susedných stavieb, ktorá by mala byť aspoň 7 m a taktiež vzdialenosť stavby od hranice pozemku, čo je min. 2 m. Vzdialenosť od pozemnej komunikácie by mala byť minimálne 3 m. Výnimku tvoria radové a átriové zástavby.

Skutočný tvar pozemku je možné zistiť z katastrálnej mapy, ktorá je za správny poplatok dostupná na príslušnom katastrálnom úrade. Konkrétne parametre pozemky spolu so zakreslením sú uvedené v liste vlastníctva. V prípade pochybností je možné obrátiť sa na geodetické služby, ktoré za poplatok presne zmerajú a zakreslia vybraný pozemok.

Ďalším dôležitým faktorom je členitosť terénu, na ktorom pozemok stojí. Sú to rôzne nerovnosti prirodzeného charakteru alebo spôsobené predošlým majiteľom.

Neželané nerovnosti pozemku môžu výrazne sťažiť stavebné práce a celú stavbu predražiť. Pri zvažovaní všetkých okolností a faktorov je vhodné poradiť sa so skúseným projektantom či architektom.