Hľadanie správneho stavebného pozemku

Ak ste sa rozhodli postaviť si dom prvým krokom je rozhliadnuť sa za stavebným pozemkom. Ak ste pozemok nezdedili alebo nedostali darom, čaká vás kolotoč starostí s jeho výberom a kúpou.

Pozemok treba vybrať na vhodnom a vyhovujúcom mieste. Pri tomto kritériu sa berie do úvahy množstvo faktorov. V prvom rade je to prostredie, v ktorom sa nachádza, najmä s ohľadom na zdravie členov rodiny (alergie) a vzdialenosť do práce a do školy, dopravné možnosti, služby v okolí (obchody, komunálne služby, zdravotníctvo, športové a kultúrne možnosti vyžitia).

Ďalším dôležitým faktorom je vybavenie pozemku inžinierskymi sieťami resp. možnosť zhotoviť ich prípojky. Medzi základné siete patrí vodovod, kanalizácia, elektrická energia, plyn, pevná telefónna linka, káblový televízny rozvod. Dôležité je aj vybrať vhodnú veľkosť pozemku, najmä s ohľadom na prevádzku budúceho rodinného domu (garáž), pri dome zvykne byť kvetinová záhrada, zeleninová záhrada, ovocný sad. Netreba zabudnúť ani na charakter pozemku - rovinný alebo svahovitý, orientácia na svetové strany, výhľad na okolie, susedná zástavba - a s týmto charakterom konfrontovať prvé predstavy o budúcom dome a úprave jeho okolia.

Ak ste si už vybrali ten správny pozemok, presvedčite sa, či je prístup a príjazd na pozemok zabezpečený z verejného pozemku aby nenastali komplikácie spojené s jeho zabezpečením zo súkromnej parcely prostredníctvom jej vykúpenia alebo zaťaženia vecným bremenom. Doterajší majiteľ pozemku ba vám mal ukázať hranice pozemku v teréne a ich zabezpečenie (oplotenie) a samozrejme upozorniť na existujúce inžinierske siete prechádzajúce pozemkom, poprípade studne, staré pivnice, základy a podobné zakryté objekty, ktoré vás môžu prekvapiť pri kopaní základov.

Určite by bolo zaujímavé ak nie potrebné zoznámiť sa s bezprostrednými susedmi vášho budúceho pozemku, niekedy stačí krátky rozhovor na to aby ste odhadli človeka, s ktorým budete zdieľať spoločné hranice.

Po zhotovení znaleckého posudku (na náklady doterajšieho majiteľa) na ocenenie pozemku a dohodnutí kúpnej ceny zostáva už len podpisom uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu. Od tohto okamihu ste vlastníkom pozemku aj keď ešte nemáte zhotovený vklad do katastra nehnuteľností aby ste sa mohli preukázať listom vlastníctva.