Puberta po fyzickej stránke

„Ako si len vyrástol, to snáď nie je pravda“ počuť často na adresu tínedžera.

Fyzické znaky puberty sú čoraz viditeľnejšie. Z malého dievčatka sa zrazu stáva žena a chlapec sa tiež mení na muža. Typickou črtou je veľký, dramatický nárast do výšky a (hovoríme, že je samá ruka samá noha) a tiež nárast na hmotnosti je väčší ako v predchádzajúcich obdobiach. Nastávajú hormonálne zmeny. Z detského tela sa postupne stáva dospelý jedinec schopný reprodukcie.

  • U dievčat prichádza prvá menštruácia (okolo 12. - 13. roku), rastú prsia.
  • U chlapcov je to polúcia, mutovanie. .

Častým problémom v tomto období je zvýšená tvorba potu a akné. Traumou môže byť ak sa dieťa nevyvíja podľa svojich predstáv. Porovnáva sa so svojimi rovesníkmi a hľadá odlišnosti. Či už v podobe vzrastu veľmi nízky, či naopak veľmi vysoký, hmotnostné odchýlky. Alebo môže mať pochybnosti intímnejšieho charakteru, či nemá primalé/priveľké prsia, či penis a podobne.

Toto všetko je normálne a odznie to. Avšak musí trochu dospieť aj jeho “myšlienkové štádium“ aby si uvedomilo, že nemôžeme byť všetci rovnakí. A práve tým sme jedineční, že sa líšime. Je dôležité sa o tom rozprávať a pripraviť ich na toto. Dnes v školách bývajú aj rôzne prednášky ohľadom fyziologických zmien, spojené so sexuálnou výchovou.