Výber strednej školy, učilišťa

Je zrejmé, že už odmalička snívame o nejakom povolaní. Keď budem veľký budem policajt. Alebo keď budem veľká budem učiteľka. Sú to síce len detské sny, ktoré sa môžu každú chvíľu meniť, ale môžu to byť ambície, ktoré sa nám v živote podarí naplniť.

Už počas základnej školy sme si overili, čo nám ide viacej a čo ťažšie. Keď sme celých 8 rokov školskej dochádzky nenávideli matematiku, je naozaj malé percento pravdepodobnosti, že v poslednom ročníku sa to zmení. A že si budeme chcieť vybrať strednú školu ktorej hlavným zameraním je matematika a logické myslenie.

Vyberieme si to čo nás najviac baví a čo nám ide, to je prirodzené. Avšak z určitých dôvodov (lebo to chce rodič, alebo učiteľovi sa náš výber nezdá) môžu vzniknúť pochybnosti.

Treba sa teda správne poradiť s človekom, ktorému veríme a nenechať sa donútiť ísť na školu, na ktorú vieme, že by nás naozaj nebavila, alebo by sme ju nezvládali.

Výber školy ovplyvní náš budúci život

Chlapci si vyberajú skôr školy s technickým zameraním. Sú povolania, v ktorom dominujú jasne muži (šofér autobusu, murár, automechanik). Dievčatá kaderníčky, kozmetičky zdravotné sestry. Aj keď dnes je trend miešania pohlaví a mnohé ženy sa ohlasujú voči diskriminácii žien, najmä vo vedúcich postoch, politike.

Oproti minulosti kedy bola žena vnímaná, najmä ako matka, starajúca sa hlavne o rodinu, bez cielených vyšších ambícii. Treba si ujasniť či v budúcnosti chcú študovať ďalej na vysokých školách a ďalej sa aktívne vzdelávať. Potom je lepšie vybrať si školu typu gymnázia, alebo obchodnej akadémie, prípadne podobným zameriavajúcim sa práve na široké spektrum vedomostí.

Možno sa nám z akýchkoľvek dôvodov nepodarí skončiť strednú školu, či učilište. Ale možno práve vtedy si uvedomíme, že bez príslušného vzdelania veľa nedosiahneme a vysokú si urobíme vo vyššom veku, alebo pri štúdiu na univerzite tretieho veku J Ale nato sa radšej nespoliehajme a študujme teraz keď nemáme sťažené podmienky, pre ďalšie povinnosti ako sú rodina a prácu, pretože vtedy sa to zvláda už podstatne ťažšie.