Gratulácie po svadobnom obrade

Svadba - svadobné foto“Gratulujem ti, že si si zobral moju sestru. Ak jej ublížiš, zastrelím ťa… Vlastne… Načo čakať?”

Po civilnom obrade sa často koná gratulácia, keď všetci zúčastnení postupne gratulujú neveste a ženíchovi k tomuto rozhodnutiu a prajú im šťastný život. Mnohí v tejto chvíli odovzdajú svadobný dar, či kytice. Je dobré, aby ste na tento akt boli pripravení a to po organizačnej stránke. To znamená predovšetkým mať možnosť niekde odložiť kytice, aby nevesta mohla voľnými rukami preberať ďalšie kytice a priania, a zároveň je dobré tieto chvíle zvečniť na video alebo aspoň fotografickým prístrojom.

Sú to pomerne rýchle akcie, ktoré kladú na fotografa náročné požiadavky, a preto je dobré vopred sa dohodnúť s fotografom o tom, aby dirigoval akt, a ak prebieha príliš rýchlo, aby odporučil mierne spomalenie.

Viem, možno takéto spomalenie narúša romantickú predstavu o spontánnosti s akou celý akt prebieha, ale isté mierne zdržanie vec môže len vylepšiť o moment dôstojnosti a zároveň fotograf získa čas, na to, aby sa mu celkom prozaicky nabil blesk.

Samozrejme, v prípade, že celý akt dokumentujete aj na filmový záznam, nemusí fotograf režírovať tempo tohto obradu, pretože bude zachytené na videozázname. Na druhej strane je potrebné s kameramanom sa dohodnúť akým spôsobom si predstavujete mať zachytenú túto udalosť, aby sa nestalo, že po nahraní dvoch gratulácií prejde do zadného rohu miestnosti a začne robiť celkové zábery. Ak si predstavujete, že tieto osobné priania by mali byť zachytené na videozázname, dohodnite sa s kameramanom, aby sa zdržiaval v tesnej blízkosti nevesty a ženícha a snažil sa tieto gratulácie zaznamenať, čo najúplnejšie. Tieto gratulácie môžu zabrať aj nečakane dlhý čas, počítajte s tým, že jeden z hostí môže gratulovať v priemere 15 až 45 sekúnd.

V prípade, že máte na svadbe niekoľko desiatok hostí, môže gratulácia zabrať čas, s ktorým je dobré vopred počítať.

Pozrite si aj: