Gratulácie po svadobnom obrade

"Gratulujem ti, že si si zobral moju sestru. Ak jej ublížiš, zastrelím ťa... Vlastne... Načo čakať?"

Po civilnom obrade sa často koná gratulácia, keď všetci zúčastnení postupne gratulujú neveste a ženíchovi k tomuto rozhodnutiu a prajú im šťastný život. Mnohí v tejto chvíli odovzdajú svadobný dar, či kytice. Je dobré, aby ste na tento akt boli pripravení a to po organizačnej stránke. To znamená predovšetkým mať možnosť niekde odložiť kytice, aby nevesta mohla voľnými rukami preberať ďalšie kytice a priania, a zároveň je dobré tieto chvíle zvečniť na video alebo aspoň fotografickým prístrojom.

Sú to pomerne rýchle akcie, ktoré kladú na fotografa náročné požiadavky, a preto je dobré vopred sa dohodnúť s fotografom o tom, aby dirigoval akt, a ak prebieha príliš rýchlo, aby odporučil mierne spomalenie.

Viem, možno takéto spomalenie narúša romantickú predstavu o spontánnosti s akou celý akt prebieha, ale isté mierne zdržanie vec môže len vylepšiť o moment dôstojnosti a zároveň fotograf získa čas, na to, aby sa mu celkom prozaicky nabil blesk.

Samozrejme, v prípade, že celý akt dokumentujete aj na filmový záznam, nemusí fotograf režírovať tempo tohto obradu, pretože bude zachytené na videozázname. Na druhej strane je potrebné s kameramanom sa dohodnúť akým spôsobom si predstavujete mať zachytenú túto udalosť, aby sa nestalo, že po nahraní dvoch gratulácií prejde do zadného rohu miestnosti a začne robiť celkové zábery. Ak si predstavujete, že tieto osobné priania by mali byť zachytené na videozázname, dohodnite sa s kameramanom, aby sa zdržiaval v tesnej blízkosti nevesty a ženícha a snažil sa tieto gratulácie zaznamenať, čo najúplnejšie. Tieto gratulácie môžu zabrať aj nečakane dlhý čas, počítajte s tým, že jeden z hostí môže gratulovať v priemere 15 až 45 sekúnd.

V prípade, že máte na svadbe niekoľko desiatok hostí, môže gratulácia zabrať čas, s ktorým je dobré vopred počítať.