Voľba priezviska

Svadba väčšinou zmení meno ženy.

V prípade, že ste si menili priezvisko budete pravdepodobne musieť urobiť zmeny v niektorých svojich dokladoch, to sa týka predovšetkým ženy, pretože práve žena najčastejšie mení svoje meno.

Občiansky preukaz ste povinní zmeniť do 15 dní od zmeny týchto údajov.

Aj cestovný pas stráca platnosť pokiaľ ste sa vydali a tieto údaje nie sú v pase zaznamenané. Ak máte vodičský preukaz aj v ňom by ste mali čím skôr požiadať o zmenu osobných údajov.

V prípade,  že ste zmenili meno alebo trvalé miesto pobytu mali by ste rovnako oznámiť tieto skutočnosti aj v zdravotnej poisťovni.