Zasadací poriadok na hostine

"Ja sedím tu, ty vedľa mňa a Fero má miesto pod stolom. Nech to nemá ďaleko."

Je vhodné myslieť aj na zasadací poriadok na hostine.

Malá skupina ľudí sa pravdepodobne veľmi ľahko a rýchlo dohodne na tom,  kto kde má sedieť. Pri väčších počtoch zúčastnených už môžu nastať problémy pri organizácii zasadnutia.

Nejde až tak o to, kto kde sedí, ako o to, ako sa budú jednotliví účastníci na svadobnej hostine cítiť. Nie je vhodné ak sa vám podarí sadnúť si k „nesprávnemu” spoločníkovi, s ktorým si nemáte čo povedať. Typickým chybným postupom by mohla byť situácia, pri ktorej sedia vedľa seba ľudia z úplne odlišných generácii, či ľudia, ktorí sa dovtedy ešte nikdy nevideli.

Preto je vhodné, aby ste pri zasadacom poriadku stanovili usadenie prítomných. S ohľadom na to, aby mali možnosť sa primerane baviť. Ak poznáte jednotlivých ľudí, je dobré myslieť na to, aké majú spoločné záľuby a prípadne ak viete o nejakých spoločných vlastnostiach, spájajte týchto ľudí bez ohľadu na spoločenské konvencie  - budú vám za to vďační.

Viem, mnoho ľudí si myslí, že je lepšie dať vedľa seba ľudí, ktorí sa ešte nepoznajú, aby mali možnosť sa spoznať. Na druhej strane mnoho z hostí môže mať trému, alebo chcú zanechať čo najlepší dojem a potom pre istotu nepovedia nič. Taká svadobná hostina, na ktorej sú mnohí zúčastnení pod stresom, pretože si nemajú čo s okolosediacimi čo povedať je nepríjemná pre všetkých zúčastnených.

Zasadací poriadok si môžete pripraviť  vo forme vopred namaľovaného plánika, ktorý ukážete hosťom pri vstupe do miestnosti, ale na druhej strane, môže byť na každom mieste pre hosťa jeho menovka. Menovka nemusí byť napísaná nejakým honosným spôsobom, slúži len na orientačné označenie. Výstup z bežného počítača, či diskrétne napísané mená perom na kartičkách sú celkom dôstojné.

Pokiaľ ide o formality možno si vyberiete niektoré zo štandardných rozvrhnutí, ktoré určujú spoločenské konvencie a tu sú odporúčané najčastejšie pozície ľudí za vrch stolom. Tento zoznam je vhodné naozaj si aj nakresliť.