Optimálny počet svadobných hostí

Pozvať najbližších a ich najbližších a ich partnerov, deti, strýkov, tety, ujov, netere... Zoznam pozvaných rastie exponenciálne. Ak nedáte pozor, aj najužšia rodina sa nedokáže zmestiť do troch autobusov...

Bežná, malá svadba by mohla obsahovať asi takéto auditórium.

Rodičia nevesty, rodičia ženícha, svedok nevesty a svedok ženícha.

Ak máte záujem o romantické rekvizity, môžete si zorganizovať napríklad tri družičky, či deti, ktoré budú niesť neveste závoj. Toto je v istom zmysle minimálna zostava (až na tie družičky), ktorá by mohla predstavovať svadbu naozaj minimálneho rozsahu a pritom sú pozvaní tí najvýznamnejší.

Kto má súrodencov, asi sa nevyhne toto malé zhromaždenie rozšíriť o pozvanie súrodencov s rodinami. Môžu byť pozvaní aj priatelia alebo známi.

Je dobré myslieť na to, že pozvaní môžu byť ľudia na obrad, ale nie na svadobnú hostinu. Mnohí to aj využijú, prídu sa vám pozrieť na svadbu a potom pokojne odídu. Tým, že ich pozvete na svadbu, vyjadríte im svoju úctu, prejavíte, že sú pre vás dôležití, a tým, že prídu na vašu svadbu vyjadria určitú formu uznania oni vám.

Pozvanie na svadbu je niečo iné, ako pozvanie na svadobnú hostinu.

Prečo nevyužiť pozvania na svadbu ako výraz vzájomnej dôvery a priateľstva.

Pri voľbe pozvaných je dobré uvažovať aj strategicky. Ak sa vo vašej bližšej, či vzdialenejšej rodine nachádza niekto, kto je známy tým, že zvyčajne robí ťažkosti, napríklad rád si vypije a potom sa pobije, stojí za  úvahu, či sa nepodarí nejakým rafinovaným spôsobom z celého podujatia takého človeka vyšachovať. Viem, nemusí to byť jednoduché, čím sú ľudia nepríjemnejší, tým dotieravejšie vyhľadávajú rodinné udalosti, aby ich skazili. V tejto oblasti je naslepo veľmi ťažké radiť.