Cirkevný alebo občianskoprávny sobáš?

Svadba je obrad. Ako taký môže prebehnúť buď v občiansko-právnom, alebo cirkevnom duchu.

Nie je čo riešiť. Kto je veriaci asi siahne po cirkevnom sobáši. Horšie to môže byť, ak ženích a nevesta majú odlišné vierovyznanie. Tu ťažko radiť, treba nájsť dohodu.

Ak manželia chcú môžu si zvoliť ako obrad civilný, alebo náboženský, ktoré sú z hľadiska  práva u nás rovnocenné. V prípade, že ste uzavreli civilný sobáš na miestnom úrade, či matrike, môžete sa zosobášiť následne aj v kostole, ale tento druhý sobáš už nemá povahu obradu, pretože manželstvo už je platné. Ak ste však uzatvorili sobáš v kostole, následný obrad v civilnom zariadení už nie je potrebný, ani možný.