Civilný obrad

Ako prebieha svadba na matrike?

Civilný obrad prebieha na mestskom úrade, na matrike. Tesne pred svadbou sa matrikár stretne so snúbencami a svedkami, overí, či sú splnené všetky požiadavky pre uzatvorenie manželstva. Ak všetko, čo je na uzavretie manželstva potrebné je pripravené, môže začať obrad.

Obrad trvá zhruba 10 až 30 minút, matrikár alebo zástupca miestneho úradu prednesie krátky prejav, snúbenci vyhlásia nahlas, že súhlasia so vstupom do manželstva, ak chcú môžu si vymeniť prstene. Nakoniec nevesta, ženích a svedkovia podpíšu zápisnicu o uzatvorení tohto manželstva a tým sa obrad končí. Následne ešte svadobčanom môžu zúčastnení gratulovať, či odovzdať darčeky. Obrad môže byť doplnený o hudobnú produkciu.