Príspevok na starostlivosť o dieťa

Štát poskytuje príspevok rodičom na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť rodič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť a poskytuje starostlivosť dieťaťu do 3 rokov veku (do 6 rokov pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave) pomocou poskytovateľa na území SR (napr. opatrovateľka, príbuzný, jasle, škôlka).

Príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodič musí výdavky, ktoré uhradil poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa, vydokladovať. Príspevok je maximálne, pri splnení podmienok, vo výške rodičovského príspevku.

Je nutné vyplniť Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa a priniesť si so sebou:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • potvrdenie o nároku na materské
  • potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa
  • príp. zmluvu o poskytovaní starostlivosti fyzickou osobou na živnosť
  • doklady o výdavkoch za starostlivosť o dieťa, ktoré boli uhradené poskytovateľovi.

Napísala MonYenn (2009)