Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku

Po skončení materskej dovolenky a tým i poberania materskej, má žena právo ísť na rodičovskú dovolenku a poberať rodičovský príspevok.

Žena musí svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku požiadať a ten je povinný súhlasiť. Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, maximálne do 3 rokov veku dieťaťa (do 6 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom).

Ak žena nechce alebo nemôže ísť na rodičovskú dovolenku, čiže sa vracia do zamestnania, nárok na rodičovský príspevok nemá, ale má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa.