Rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok má rodič, ktorý sa riadne stará o dieťa do 3 rokov veku (do 6 pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave), má trvalý pobyt na území SR a nevykonáva zárobkovú činnosť.

Nárok na rodičovský príspevok sa uplatňuje podaním žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu, kde tlačivo rodičovi poskytnú alebo si ho môže stiahnuť z internetu. Rodič si zároveň so sebou prinesie:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • potvrdenie o nároku na materské (potvrdiť v Sociálnej poisťovni)

Odporúča sa predložiť aj:

  • fotokópiu identifikačnej kartičky majiteľa bankového účtu