Čo treba vybaviť pred pôrodom?

Budúcej mamičke sa bruško už pekne zaguľatilo, tehotenské oblečenie vytlačilo zo štatníka všetko „normálnej veľkosti“, známi na ulici ju pristavujú a zvedavo sa vypytujú na termín pôrodu. Tehuľka sa naplno zoznamuje so svojim novým stavom a plná očakávania, a možno i obáv, sa pripravuje na veľkú zmenu (nielen) vo svojom živote. Popri množstve dôležitých informácií o tehotenstve a materstve, potrebuje mamička vedieť, čo je potrebné si vybaviť pred pôrodom a čo po narodení bábätka.

Pred pôrodom je nutné vybaviť:

1. Materskú dovolenku a materské

Nárok na materskú dovolenku vyplýva tehotnej žene zo zákona (Zákonník práce § 166). V súčasnosti má žena nárok na materskú dovolenku v trvaní 28 týždňov pri narodení jedného dieťaťa. Pri narodení dvoch a viacerých detí je to 37 týždňov.

Počas materskej dovolenky poberá žena dávku nemocenského poistenia – materské a to v prípade, ak bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená minimálne 270 dní. Ak poistená nebola, na materské nárok nemá. V tom prípade po narodení dieťaťa má nárok na rodičovský príspevok.

6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu vystaví gynekológ tehotnej žene „Žiadosť o materské“, kde uvedie dátum nástupu na materskú dovolenku. Uvedené tlačivo odovzdá zamestnankyňa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, pričom zamestnávateľovi nahlási nástup na materskú dovolenku. Prípadne môže „Žiadosť o materské“ dať zamestnávateľovi a ten (nie je to jeho povinnosť!) žiadosť podá do Sociálnej poisťovne spolu s „Potvrdením zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku“.

Materské sa poskytuje za dni a vypláca sa mesačne pozadu.

2. Zvoliť si detského lekára a dohodnúť sa na starostlivosti

V pôrodnici od čerstvej matky žiadajú meno, adresu ordinácie a telefónne číslo detského lekára, ktorý sa bude o novonarodené dieťatko starať po návrate domov. Z toho dôvodu je nutné si pediatra dopredu zvoliť a dohodnúť sa s ním na starostlivosti o dieťa. Okrem toho je vhodné vedieť, či na prvú návštevu s novorodeniatkom je nutné prísť k nemu do ordinácie, alebo navštevuje novorodencov doma (návštevy doma sú skôr výnimkou než pravidlom). Treba si dať pozor, aby ste na prvú návštevu neprišli počas normálnych ordinačných hodín, keď je v čakárni množstvo chorých ľudí! Najlepšie je sa na návšteve dohodnúť telefonicky alebo prísť počas hodín poradne.

3. Iné možné vybavovačky

  • voľba pôrodnice a dohoda s pôrodníkom – môžete si pôrodnicu, kde chcete rodiť, prísť vopred pozrieť (pôrodnice zvyčajne majú určené „návštevné hodiny“). Môžete si zvoliť svojho pôrodníka ak s tým súhlasí (zvyčajne za poplatok).
  • súhlasné vyhlásenie o otcovstve – ak rodičia dieťaťa nie sú manželia. Priznanie sa k otcovstvu je možné urobiť pred pôrodom alebo po ňom a to na matrike alebo pred súdom.
  • odhlásenie rodičovského príspevku – treba tak vykonať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a to vtedy, ak mamička prechádza z rodičovskej dovolenky rovno na materskú dovolenku („reťazové pôrody).
  • nahlásiť prechod na materskú v zdravotnej poisťovni – ak je žena zamestnaná, vykoná to za ňu zamestnávateľ.

Napísala MonYenn