Protialkoholické liečenie

Tak, ako pri liečbe iných závislostí, aj protialkoholické liečenie musí začať súhlasom samotného pacienta. Táto požiadavka má zmysel. Ak totiž alkoholik o protialkoholické liečenie záujem nemá, tak toto liečenie je len stratou času. Ak daný človek piť chce, protialkoholickým liečením sa dá dosiahnuť akurát krátke oddialenie toho, že sa zas pôjde opiť.

(Sú prípady, kedy môže protialkoholické liečenie nariadiť súd, ale to sem teraz nepleťme.)

Úspešnosť protialkoholickej liečby

Úspech protialkoholického liečenia závisí na mnohých faktoroch. Začiatok musí vychádzať z pacientovej hlavy – tak ako u väčšiny vecí, kde sa pracuje s návykmi. Človek si musí uvedomiť, že s alkoholom má problém, musí uznať, že tento stav nie je v poriadku a musí chcieť, aby sa to zmenilo. To sú úplne základné predpoklady. Alkoholik musí byť pripravený znášať utrpenie, abstinenciu. To je veľmi ťažké rozhodnutie. S úvodom potom môže samotné protialkoholické liečenie pomôcť. No alkoholik po liečení musí prakticky úplne premeniť svoj život – všetko čo poznal a robil sa musí úplne zmeniť. Musia odpadnúť kamaráti, ktorí ho lákali piť alkohol, musí mať nové ciele pre čo žiť a pre čo podstúpiť toto utrpenie. Takéto požiadavky nezvládne ani väčšina zdravých ľudí, takže asi tušíte, že úspešnosť liečby alkoholikov nie je práve vysoká.

Úspešnosť protialkoholického liečenia býva okolo 20% liečených alkoholikov.

Ako prebieha protialkoholické liečenie?

Lekári najskôr pacienta vyšetria a zisťujú čo bolo spúšťačom jeho pitia, skúmajú, aké škody napáchal alkohol na jeho fyzickom, sociálnom a duševnom zdraví. Potom začína samotná liečba, ktorá sa zvyčajne skladá z troch zložiek:

Lieky, psychoterapia a pracovná terapia.

Cieľom protialkoholického liečenia je odstrániť následky, ktoré spôsobil alkoholizmus. V prvej fáze sa riešia telesné poškodenia – alkoholici sú často v zlom telesnom stave, vychudnutí, zanedbaní, slabí. Následne sa liečba sústreďuje na psychoterapeutickú intervenciu. Tu je cieľom, aby pacient začal rozumieť tomu, kam sa vinou svojho alkoholizmu dostal. Dostáva podnety, ako by sa mohol vrátiť do plnohodnotného života bez alkoholu. To nebýva jednoduché, pretože alkoholizmus je často dlhoročný chronický stav, kedy sa človek stretáva s asociálmi, sám sa podobne správa a má návyky, ktoré by v „novom živote“ bez alkoholu nevedel využiť. Vďaka psychoterapii má možnosť začať upravovať svoje postoje, návyky, správanie.

Základným predpokladom úspechu protialkoholického liečenia je dosiahnuť u pacienta pevné rozhodnutie odteraz úplne abstinovať.

Takáto liečba trvá dva až tri mesiace. Žiaľ, mnoho ľudí, ktorí protialkoholické liečenie opúšťajú s pevným presvedčením a nádejou často zakrátko privezú nazad v bezvedomí, alebo delíriu...

Nie vždy sa na neúspechu protialkoholickej liečby podieľa len samotný pacient. Často sa vyliečený človek vráti do pôvodného prostredia – neraz sociálne slabých pomerov. Namiesto pevnej opory nájde posmech, nedôveru, výčitky a odsúdenie za svoju minulosť. To mu neprispeje. Ak nikto neocení jeho ťažké rozhodnutie, často taký alkoholik skončí v krčme. Staré schémy myslenia sú silné.

Vyliečený bývalý alkoholik

Veľa nelichotivých komentárov sa dá počuť aj na adresu ľudí, ktorí svoj boj s alkoholizmom vyhrali. Že sú to čudáci, že s nimi už nie je žiadna zábava. Niečo pravdy na týchto tvrdeniach naozaj je.

Na vyliečeného alkoholika sa totiž nedá pozerať ako na akéhokoľvek človeka. Alkoholizmus má hlboké dôsledky na psychiku – podobne ako iné drogy¬. Skôr, než odsúdite vyliečeného alkoholika, je dobré uvedomiť si, že taký človek niekedy aj desaťročia investoval značnú časť svojho životného času do pitia. Čo to znamená? Že jeho zdrojom potešenia, pocitov, nálad, zážitkov bola chemická látka. Nepestoval koníčky, nevzdelával sa, neučil sa jednať s ľuďmi. Naopak – upadal. Taký človek môže po protialkoholickom liečení byť pocitovo a mentálne na úplne inej úrovni, než by zodpovedalo jeho vzhľadu, veku a postaveniu. Možno si zúfalo hľadá nové koníčky, nové zdroje príjemných podnetov. Len sa to učí. Stratil veľa rokov.

Jeho okolie však môže mať s týmto stavom problém. Po protialkoholickom liečení je bývalý alkoholik akoby vymenený. Robí a skúša veci, ktoré predtým nerobil, často ani predtým, než ešte začal piť. Obzvlášť ak vyrástol v sociálne slabom prostredí, môže naraziť na odpor ak sa chce zmeniť. Ľudia v jeho okolí nebudú radi vidieť, ak by ich tento človek po liečení odrazu chcel prerásť!

Preto je cesta liečby alkoholizmu tak ťažká. Alkoholizmus spôsobuje komplexný problém. Najlepšie je vyhnúť sa mu nepitím. A ak už pijete, čím skôr sa pokúste s tým niečo spraviť. Je lepšie ísť nazad len kúsok cesty, ak ste zistili, že idete nesprávnym smerom.

Ako sa dostať na protialkoholické liečenie?

No, pravidelne piť a vytrvať v tom. Ale vážne. Protialkoholické liečenie je záležitosť zdravotníctva a tak najjednoduchšia cesta je navštíviť psychiatra, ku ktorému patríte podľa obvodu. Odporučí vám ho váš obvodný, alebo rodinný lekár. Ak sa hanbíte, mnoho psychiatrov vás zoberie aj bez vyžiadania od lekára kvôli diskrétnosti. Ale ak potrebujete protialkoholické liečenie, bolo by malicherné hrať sa na hrdinu pred svojím lekárom a pritom si ničiť život.

Ciele na protialkoholickom liečení

Alkoholizmus má typické prejavy. Aj keď existuje viacero druhov alkoholikov, konečným cieľom protialkoholického liečenia je vždy len jediné. Ukončiť pitie absolútne. To je hlavný terapeutický cieľ na protialkoholickom liečení.

Nič také ako čiastočné obmedzené alebo kontrolované pitie neexistuje. Človek, ktorý raz mal problém s alkoholom, už doživotne tento problém mať bude. Bez ohľadu na to, ako dlho od liečenia alebo od rozhodnutia prestať piť budete, vždy ste ohrození rovnako ako kedysi keď ste boli v problémovom pití oboma nohami takpovediac.

Toto je nepríjemné, pretože alkoholik má alkohol rád, rád si vypije, rád na neho myslí, rád ho konzumuje. Spravidla má vytvorené vzťahy s ľuďmi, ktorí ho v tom podporujú, alebo on podporoval ich. Komunikácia týchto ľudí sa často točila okolo alkoholu. Po zmene rozhodnutia na „nepiť“, môže nastať veľa problémov práve v spoločnosti blízkych ľudí nášho alkoholika. Tí totiž budú očakávať, že on bude piť ďalej.

Každému by sa páčilo, keby alkoholik pil s mierou. Ale práve alkoholik s mierou piť nedokáže. Aj keď by abstinoval dvadsať rokov, jediné napitie sa alkoholu môže spustiť lavínu. On sa v priebehu pár dní dostane do rovnakého stavu, v akom bol, keď sa rozhodol prestať konzumovať alkohol. Takže konečným cieľom terapie je, aby človek prestal piť alkohol úplne.

Na protialkoholickom liečení sa pracuje na tomto cieli. Alkoholik dostáva rôzne informácie a nácvik.

1. Informácie na protialkoholickom liečení

Jedným z cieľov je objasniť alkoholikovi dlhodobé následky konzumácie alkoholu. Protialkoholické liečenie ponúka alkoholikovi množstvo informácii o tom nakoľko je alkohol škodlivý. Dozvedá sa ako alkohol prostredníctvom psychologických, ale aj fyziologických mechanizmov rozvíja závislosť. Toto vzdelanie je jednou zo zložiek, ktorá má motivovať postihnutého k tomu, aby pochopil, prečo nedokázal kontrolovať svoje užívanie alkoholu. Je to racionálna zložka terapie, ktorá by však sama o sebe nestačila. Alkoholik totiž spravidla dobre vie, že alkohol mu neprospieva a nejaké mudrovanie odborníkov mu v tom určite nenapomôže.

2. Určenie individuálneho rizikového profilu na protialkoholickom liečení

Preto sa na protialkoholickom liečení ako druhý bod určuje individuálny rizikový profil. Postihnutý sa snaží naučiť sa, ktorá situácia je pre neho problémová a ktorá menej. Inými slovami hľadá sa spúšťač alkoholizmu, alebo spúšťač pitia alkoholu. Ak niekto pije alkohol najmä vtedy keď sa rozčúli, je dobré, aby vedel, že v situáciách, kedy sa rozčúli, je ohrozený. To je zároveň situácia, ktorá odhalí smer ďalšieho postupu na protialkoholickom liečení. Pokiaľ človek nedokáže zvládať stres a vypije si, na protialkoholickom liečení bude práve takéto situácie trénovať. Bude cvičiť iný spôsob reagovania na stres.

Tip: Ak sa rozčúlite a ste pritom doma, je jednoduchý spôsob riešenia situácie, ak si dáte sprchu. Je to nezvyklé riešenie. Ľudia, ktorí sa pohádajú, majú tendenciu túto tému rozpitvávať, kričať, hádať sa, alebo iným spôsobom ventilovať svoje konfliktné pocity. Namiesto toho by mal aspoň jeden z manželských partnerov odísť a dať si už spomenutú sprchu. Alebo rýchlou chôdzou obehnúť dvakrát dom. Takýmto spôsobom by totiž zvládol svoj stres a hnev a keď by sa vrátil väčšina zlosti už je dávno rozpustená. Namiesto toho mnoho alkoholikov siahne po poháriku, pretože veď pozrite kam ste ma dohnali.

3. Nové ciele do života na protialkoholickom liečení

Treťou zložkou cieľov terapii na protialkoholickom liečení je rozvíjanie individuálnych cieľov v živote s prihliadnutím na konzumáciu alkoholu v budúcnosti. Alkoholici totiž hlavne po dlhšom období konzumácie alkoholu majú oploštený pohľad na svet. Svet sa im zúži na cestu do krčmy, do obchodu pre pivo. Témy sa scvrknú na otázku, či je pivo dostatočne vychladené, akú má penu a prípadne na občasné táraniny pri tomto pive. Človek, ktorý pije alkohol pravidelne spravidla nemá žiadne životné ciele. V terapii na protialkoholickom liečení preto hľadá terapeut spolu s postihnutým nové ciele, ktoré by mohol tento človek od života chcieť. To nebýva ľahké. Ale pokiaľ sa to podarí, je to silný motivačný faktor.

Ako príklad môžeme uviesť cieľ ak človek chce hrať na hudobný nástroj, alebo v hudobnej skupine. Pokiaľ takýto cieľ má, bude všetky sily vo voľnom čase smerovať na splnenie tejto svojej záľuby. Tomu, ale bráni konzumácia alkoholu. Mám cieľ zahrať si na hudobný nástroj? Tak pokiaľ hudobná skupina nie je práve zostava alkoholikov, bude pre mňa výhodnejšie ak zostanem triezvy. Preto mať vlastný životný cieľ je priaznivý motív práve s ohľadom na rozvoj alkoholizmu. Ak alkoholik nájde niečo čo ho bude motivovať, tak mu toto niečo dodáva silu. Nový motív, ako vydržať bez konzumácie alkoholických nápojov.

4. Tréning na protialkoholickom liečení

Štvrtý bod, ktorý sa na protialkoholickom liečení rieši je tréning a skúšanie zvládania situácii v živote bez použitia alkoholického nápoja. Človek, ktorý je závislý od alkoholu spravidla alkoholom rieši prakticky každú situáciu vo svojom živote. Ak sa mu niečo nepáči, je to dôvod vypiť si. Ak je dobrý film v televízii, je to dôvod vypiť si. Ak si kamarát zlomil nohu, je to dôvod vypiť si. Ak sa sestre narodilo dieťa, je to dôvod vypiť si. Alkoholik má v živote vytvorených veľa stereotypov a na väčšinu životných situácii reaguje tým, že je treba si vypiť. Práve toto na protialkoholickom liečení terapeut musí prerušiť. Snaží sa pomocou trénovania vytvoriť nové návyky. Nové schopnosti ako komunikovať, ako reagovať. Alkoholik totiž často namiesto toho, aby vstúpil do konfliktnej situácie a riešil ju, unikne zo situácie tým, že si vypije. Na protialkoholickom liečení potom práve nácvik sociálnych zručností a schopností umožňuje, aby človek, ktorý predtým unikal ku používaniu alkoholu, zvládal svoje životné situácie sám. To nebýva jednoduché.

Protialkoholické liečenie podomácky nefunguje

Tieto úlohy však človek sám doma nezvládne. Práve preto je protialkoholické liečenie tak dôležité. Dá sa vyjadriť len poľutovanie, že pravdepodobne len jedno percento alkoholikov, ktorí by to potrebovali toto protialkoholické liečenie absolvujú. Je to prirodzené.

Každý alkoholik vie, že protialkoholické liečenie je chvíľa, kedy na ploche možno dvoch alebo troch mesiacov dostane určité informácie a tréning. Výsledkom protialkoholického liečenia musí byť trvalá abstinencia. Slovné spojenie „trvalá abstinencia“ je pre alkoholika najhoršou nadávkou, akú pozná a preto sa jej vyhýba. Väčšina alkoholikov vám bude hovoriť, že oni protialkoholické liečenie nepotrebujú, pretože oni majú svoje pitie pod kontrolou. To čo sa stalo včera večer bola len veľká náhoda, ktorá sa už nikdy nebude opakovať. Ak sa však zajtra opakovať bude je človek zrelý na protialkoholické liečenie.