Alkoholizmus typu DELTA

Ďalší typ závislosti od alkoholu podľa Jellinka má názov pitie „delta“. V slovenčine je možno výstižnejšie povedať, že ide o tzv. "dopĺňanie hladinky".

Rozvoj alkoholizmu typu delta môže byť dlhodobo nenápadný a skrytý. Závislý totiž rozdeľuje pitie na celý deň. Pije pomaly, tak aby hladina alkoholu v krvi bola po celý deň zhruba stále rovnaká.

V praxi to znamená, že taký človek si nalieva tu a tam po poháriku. Nepociťuje potrebu „ožrať sa“ tak ako to robí pijan typu gama.

Týmto druhom alkoholizmu trpia mnohé postavy v televíznych seriáloch. Každú chvíľu si trošku nalejú a celý čas pôsobia triezvym dojmom.

Človek, ktorý si rád dopĺňa hladinku v priebehu niekoľkých rokov túto hladinku bude postupne zvyšovať. Alkoholik tohto druhu je stále čiastočne opitý. Nie je však nikdy opitý takým spôsobom, že by bol takpovediac znemožnený.

Tento druh alkoholizmu na prvý pohľad pôsobí asi najviac "nevinne". Tu a tam si nalejeme štamperlík alkoholu a ono sa asi aj tak nič nestane. Problémom je, ak sa tento jav stane zvykom. Zvyk ešte nemusí znamenať návyk (v zmysle fyzickej závislosti) ale aj naše "rituály" sa môžu časom vyvíjať.

Tak ako kávičkár si dáva denne jedinú kávu. Spočiatku to nie je návyk, len taký rituál. Ale telo si zvykne na svoju dávku, aj keď je malá. Vytovrí si toleranciu, takže po čase už ona jedna káva nemá "ten efekt". A tak treba druhú kávu.

Podobné je to s alkoholom. Dať si tu a tam pohárik po čase vedie k tomu, že človek necíti žiaden efekt. A tak treba dať buď väčšie poháriky, alebo častejšie nalievať...