Stupne opitosti

Po požití malého množstva alkoholu väčšina ľudí (nie alkoholikov!) reaguje pozitívne. Rýchlo sa zlepší nálada, človek je spokojnejší, lepšie sa cíti. Ak dodávanie alkoholu nepokračuje, môže takáto úvodná „injekcia“ rozprúdiť zábavu. No pokračovanie v pití má zvyčajne za následok, že zábava sa „zvrhne“ na čoraz menej kontrolovaný priebeh.

Alkohol od určitej koncentrácie môže u človeka zvýrazniť jeho potláčané vlastnosti. Niekto v opitosti býva agresívny, násilný. Iný v opitosti smeruje do depresie, plače. Ďalší sa v opitosti bavia bez zábran. Na takej zábave by nebolo nič zlé, žiaľ zábrany sú často opodstatnené. Ak človek vďaka alkoholu stratí zábrany, môže spôsobiť škody na zdraví, majetku. (Sex bez zábran môže máť následok nielen v počatí, ale aj v prenose sexuálne prenosných ochorení, ak má náš alkoholik smolu...)

Nasledujúce rozdelenie fáz opitosti je veľmi hrubé a individuálne. Každý na alkohol reaguje inak.

Mierna opitosť do 1,5 promile

V miernej opitosti prevažujú zvyčajne pozitívne pocity, rastie produkcia nápadov, stúpa chuť do činnosti, zábavy. Strata zábran, sebakontroly a strachu z následkov spôsobí zvýšenie sebavedomia. Pocit opitosti je nízky, človek môže mať dokonca pocit, že vôbec nie je opitý.

Opitosť od 1,5 do 3 promile

Prehlbuje sa opitosť, človek si už jasne uvedomuje že je opitý. Posiťuje príznaky ako závrat, točenie hlavy, chyby v koordinácii. Zároveň však pretrváva opačný pocit, že je presnejší, rýchlejší, múdrejší. V tejto fáze sa ešte viac strácajú spoločenské zábrany. Opitý človek sa stáva hlučným, neohľaduplným. Povie „do očí“ veci, ktoré by inak nepovedal aby druhých nezranil, neurazil. S pribúdajúcim množstvom alkoholu sa reč stáva nesúvislá, človek má problémy vyslovovať celé slová. Poruchy artikulácie sa prehlbujú, takže viac „bľaboce“. Tiež sa ztenčuje obsahová a myšlienková úroveň hovoru. Prevláda prázdne táranie, „pivné reči“.

Obsahovo je človek postupom pitia ťahaný do negatívneho spektra emócií – alkohol má depresogénne vlastnosti. U niekoho teda opitosť zvykne smerovať ku beznádeji, k pesimistickým, fatalistickým témam typu „všetko je nahovno“, „nič aj tak už nemá zmysel“. U agresívnejších jedincov môže negatívna fáza viesť ku hľadaniu vinníka a prípadne ku trestaniu. Potom sú z toho výtržnosti.

Otrava alkoholom nad 3 promile

Samozrejme, pojem otrava je pojmom analógovým. Neprichádza skokovo. Ak si predstavíme otravu, ako usmrtenie človeka, tak na otravu zvyčajne „stačí“ dosiahnuť okolo 4 promile a viac. Je to veľmi individuálne. No príznaky otravy alkoholom sú prítomné už oveľa skôr a nemusia končiť smrteľne. Napriek tomu to je otrava alkoholom.

Onen rozlet a rozjarenie z alkoholu v prvej fáze opitosti sú časom sprevádzané aj „brzdiacimi“ pocitmi. Časom prichádza únava, ospalosť, pokles tlaku. Pocit nevoľnosti, závrate, zvracanie.

Nepríjemné je to, že ľudia tieto pocity poznajú a keďže z „opice“ sa dá vyspať, považujú ich za bezvýznamné. No alkohol vo vyššej koncentrácii poškodzuje organizmus. Ak ide o jednorazovú akciu, poškodenie sa zvyčajne neprejaví pozorovateľnými zmenami.

No pravidelné pitie je nebezpečné. Dnes často praktikovaná zábava typu víkendových pijákov je nebezpečná. Opiť sa raz do týždňa vyzerá nevinne, ale takýto rozvrat metabolizmu má hlboké následky aj po nasledujúce dni na psychike. Opakované alkoholické ťahy a žúry telo nedokáže kompenzovať. Nedostatočná regenerácia potom má za následok konflikty medzi ľuďmi, často pijúci ľudia majú sklon ku hádkam, nespokojnosti. A tieto pocity následne „ventilujú“ ešte bujarejšími žúrmi cez víkend. To situáciu len zhorší.