Čo ak máte problém s alkoholom?

V tomto článku nájdete rýchly prehľad toho, čo robiť, ak máte s alkoholom problém. Rozdelím ho na dve časti.

 • Ak máte problém s alkoholom vy.
 • Ak má s alkoholom problém váš blízky.

Obidve situácie sú, hlavne v rodine, značne prepojené a prepletené. Je časté, že alkoholik zvádza aby pili aj jeho známi, blízki. Nech nie je nápadný, že sa chce opiť len on. Tým sa môže situácia značne zneprehľadniť. Napriek tomu sa skúste pozrieť na problém izolovane. Buď pijete vy, alebo pije niekto vám blízky. Ak vám tá situácia nevyhovuje, tu je zoznam odporúčaní, čím začať.

Ak máte problém s alkoholom vy

Pokiaľ už pijete, dosť pravdepodobne sa na túto stránku dostanete len zriedkavo vo chvíľach "osvietenia". Ak máte s pitím problém, nebude sa vám hodiť predstava, že s tým treba niečo robiť. Napriek tomu zvážte tieto kroky:

 1. Prestaňte úplne piť. Ak to dokážete, vec je vyriešená a nemáte dôvod sa tým ďalej zaoberať. Inými slovami - nie ste alkoholik, pretože človek závislý od alkoholu nedokáže prestať. Buď bude cítiť nepokoj, ktorý ho donúti dať si "aspoň trocha" a zakrátko je v tom zas, alebo je na tom tak zle, že bez alkoholu má dokonca zdravotné ťažkosti (trasenie rúk, nervozita, potenie...).
 2. Ak prestať piť nedokážete, potrebujete pomoc zvonka. V ľahších prípadoch (bez vážnejšej fyzickej závislosti) postačí ak sa obrátite na pomoc k anonymným alkoholikom. Ich stretnutia vás môžu zmotivovať a posunúť o hodný kus ďalej. Oplatí sa.
 3. Ak nestačí pomoc anonymných alkoholikov, obráťte sa na psychiatra. Viem, strašidelné slovo. Ale prekonajte to nejako, pretože psychiatri majú skúsenosti s pomocou pri závislosti. Môžu vám pomôcť aj liekmi (nie, nemyslím onen známy liek ktorý má vyvolať averziu).
 4. U psychiatra bude liečenie prebiehať buď ambulantne, alebo v ťažších prípadoch treba začať protialkoholické liečenie. Mnohí majú pocit, že to je hanba, že by stratili prácu a iné výhovorky. Myslite na to, že ak piť neprestanete, bude to mať ešte horšie následky. Ostatne - to že si ľúbite vypiť o vás už dávno všetci vedia. Taká vec sa neutají.

Akýkoľvek iný pokus (budem piť menej, držať to pod kontrolou...) sa zvyčajne nepodarí. Ak máte tú silu, prečítajte si nejakú knihu o alkoholizme.

Ak má s alkoholom problém váš blízky

Tu je situácia komplikovanejšia. Tým, že ten niekto je váš blízky (manžel, manželka, rodič, dieťa, súrodenec...) máte tendenciu dívať sa na neho inak. S ochranou, ospravedlnením, porozumením.

 • Chcete mu pomôcť a tak žehlíte problémy, ktoré alkohol napáchal.
 • Požičiate peniaze, odpustíte chyby, tolerujete vystrájanie, trpíte urážky.
 • Bagatelizujete alkoholizmus, neveríte, že by to mohlo byť AŽ tak zlé. Veď váš [blízky] predsa nemôže byť ožran...

Z týchto postojov potom váš pijúci ožran čerpá energiu, tým že mu takto pomáhate vlastne len umožňujete, aby ďalej pil. Uľahčujete mu to. Mnoho ľudí, ktorí žijú s alkoholikom sa postupne stanú spoluzávislí. Sú závislí na pocite že alkoholikovi musia nejako pomôcť. Vzniká tak hra, ktorá nemá koniec.

 • Alkoholik pije stále ďalej.
 • Spoluzávislý sa stále pokúša pomôcť mu - aby prestal piť, aby nemal problémy z následkov pitia, aby sa to nedozvedeli v práci...

Žiaľ, najťažšie čo musíte prijať ak niekto blízky pije je to, že nad jeho pitím nemáte vôbec žiadnu kontrolu. Aj keď si myslíte, že mu dohovoríte, že vám niečo sľúbil, že vylejete všetky fľaše... Ak chce piť, príde opitý. Toto jednoducho nezmeníte.

Vaša úloha teda je:

 • Požiadať človeka ktorý pije, aby s tým v mene rodiny, detí, vzťahu k vám úplne prestal. To zrejme neurobí, tak by sa zachoval zdravý človek, ktorý od alkoholu nie je závislý.
 • Pokúsiť sa alkoholika dostať k anonymným alkoholikom, psychiatrovi, alebo na liečenie. To sa mu nebude páčiť.
 • Ak neprestáva piť a ani sa nemieni liečiť, upozorniť ho, že jeho ďalšie pitie je v rozpore s vašimi záujmami a že o ožrana nemáte záujem. Dajte mu ultimátum, že ak sa zas opije tak buď pôjde na liečenie, alebo preč.
 • Nakoniec musíte dodržať ultimátum.
 • Ak ho totiž nedodržíte, alkoholik tak zistí, že síce robíte bu - bu - bu, ale nie ste nebezpečný. Takže môže pokojne piť ďalej.

Ultimátum je problém. Znamená totiž fyzicky sa pretať stretávať s človekom, ktorého inak máte radi. Viete, že bez pomoci mu hrozí, že prepije celý majetok, stane sa bezdomovcom... Ale myslite na to, že ak on nie je ochotný dať si odborne pomôcť (lekár, liečenie) tak vaša amatérska pomoc mu ublíži jemu aj vám. Vy mu v pití nezabránite, len to predĺžite. A on vám medzi rečou zdemoluje rodinu, nervy a neraz aj majetok.

Ak ste v takejto situácii asi sa vám zdá pritvrdé takéto opatrenie. Neviete si predstaviť niekoho vyhodiť z bytu, alebo niekoho opustiť a nevrátiť sa. Prečítajte si však príbehy iných, ktorí s alkoholom majú v rodine do činenia. Budete zaskočení ako nepríjemne sa podobá jeden druhému. A ako surovo to sedí aj na vašu rodinu. Spoluzávislí robia jednu hlavnú chubu: myslia si, že "im sa to nemôže stať". Že oni nakoniec nejako toho svojho presvedčia, aby prestal piť.

Preto odporúčam: prečítajte si niečo o alkoholime. Bez znalostí nedokážete robiť kvalitné rozhodnutia. A tie nekvalitné často spôsobia, že sa alkoholizmus len prehĺbi.

V každom prípade potrebujete informácie

Preto vám odporúčam, aby ste si prečítali knihy o alkoholizme. Stačí jedna - podľa toho, či začínate, alebo máte niekoho blízkeho, kto začína. Ak budete poznať nepriateľa, alkohol, budete robiť kvalitnejšie rozhodnutia.