Práva a povinnosti nájomníka - 1. časť

Nie všetci z nás patria medzi tých šťastlivcov, ktorí sú hrdými majiteľmi svojho vlastného bytu či domu. Mnohí majú nejakú časť svojho života (poniektorí aj celý) určitú nehnuteľnosť prenajatú, čiže právnickou rečou povedané ju za odplatu dočasne užívajú.

V slovenských podmienkach ide najčastejšie o byt, ale asi desať až tridsať percent (v závislosti od lokality) ponúk na trhu nájmov tvoria rodinné domy, alebo ich časti.

V závislosti od toho, či ste študent, slobodný pracujúci alebo spoločne žijúci slobodný párik sa menia vaše očakávania, túžby a potreby v súvislosti s kvalitou bývania v prenajatej nehnuteľnosti.

To je dobré brať do úvahy pri výbere nájmu tak, aby sa realita stretla s vami nastavenými kritériami.

Práva a povinnosti nájomníka však zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, do akej kategórie spadá. Skúsme sa na ne trochu bližšie pozrieť.

Z času na čas si to príde váš landlord omrknúť

Majiteľovi bytu musíte umožniť jeho priebežnú kontrolu, najlepšie vo vopred dohodnutých intervaloch, napríklad raz za tri mesiace alebo každý polrok.

Je to dôležité hlavne pre prenajímateľa, ktorý si potrebuje overiť, či nehnuteľnosť neužívate „neprimeraným“ spôsobom.

Inými slovami, či napríklad v byte nefajčíte napriek tomu, že ste sa pri podpise nájomnej zmluvy prezentovali ako nefajčiar, alebo či nábytok, plávajúca podlaha či steny nenesú znaky nadmerného a príliš rýchleho opotrebenia. Povedané na rovinu, majiteľ sa potrebuje uistiť, či mu jeho byt náhodou pomalými krokmi postupne nedevastujete.

Netreba to brať osobne, napriek tomu, že ste „dobrá partia“, majiteľ vás nepozná tak dobre, aby vám mohol v tomto smere plne dôverovať. Staré pravidlo hovorí: dôveruj, ale preveruj a v tomto prípade je namieste.

Aj keď v malom percente prípadov, ale predsa sa stáva, že aj „dobre situovaní“ podnájomníci urobia v útrobách nehnuteľnosti malú, ale neželanú „revolúciu“.

Upozornite majiteľa na potrebné opravy

Takáto priebežná kontrola je však dobrá aj pre vás, pretože tak máte možnosť upozorniť majiteľa na postupne sa vyvíjajúce „kazy“, ktoré by mohol priebežne odstrániť.

Napríklad mu ukážete, že práčka už akosi moc skáče, v elektrickej rúre odchádza spodné ohrevné teleso, nové kachličky v kuchyni mu možno neurobil majster na slovo vzatý, keďže už po pol roku sa v škárach objavujú prvé trhlinky a podobne.

Skrátka, môžete nájomníka oboznámiť s takými vecami, ktoré síce nie sú akútne, ale je dobré, ak o nich majiteľ priebežne vie a zoberie ich na vedomie.

To je vlastne aj vaša ďalšia povinnosť – mali by ste bez zbytočného čakania nahlásiť všetky prípadné opravy alebo úpravy, ktoré je potrebné vykonať, aby nehnuteľnosť neprimerane „neupadala“.

Neoplatí sa pritom nad tým mávnuť rukou v štýle „to nič nie je, ešte stále nehorí“. Ak totiž včas neoznámite majiteľovi, že niečo v byte nie je v poriadku a časom kvôli tomu vznikne väčšia škoda, musíte si byť vedomí toho, že v takom prípade plne zodpovedáte za takto vzniknutú úhonu.

Opravu vykonanú vami vám majiteľ musí preplatiť

Preto je lepšie všetko nahlásiť a ak je potrebná nejaká oprava, musíte umožniť majiteľovi, aby ju vykonal, a to aj v prípade, ak by to pre vás znamenalo, že kvalita bývania sa tým pre vás na určitý čas výrazne zníži. Skrátka a dobre, musíte znášať obmedzenie v užívaní bytu.

V praxi sa stáva aj to, že sa s majiteľom bytu dohodnete, že opravu zabezpečíte na vlastné trovy s tým, že náklady vám nakoniec preplatí. Máte na to zo zákona právo.

Ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstará, aj keď ste to nahlásili, môžete sa do nej pustiť aj na vlastnú päsť a zákon vás tiež chráni – aj v tomto prípade máte právo na náhradu nákladov na opravu.

Najvhodnejšou chvíľou na nahlásenie „priebežných“ poškodení a porúch je práve čas pravidelnej kontroly bytu zo strany majiteľa.

Takúto kontrolu je však najlepšie mať ukotvenú v zmluve, kde okrem tejto povinnosti bude jasne definované aj vaše z toho vyplývajúce právo. Aké? Právo na súkromie!

Majiteľ nesmie prísť do bytu bez ohlásenia a už vôbec nie otvoriť si ho sám!

Ak však vznikne nejaká neočakávaná udalosť, napríklad havária alebo potreba zásahu na technickom zariadení, je vašou povinnosťou ihneď sprístupniť byt majiteľovi.

Nič nemeňte bez súhlasu majiteľa

Ak vás prepadne chuť zútulniť si váš prenajatý byt a bude to predpokladať väčšie zmeny ako presúvanie nábytku, či dočasná výmena kobercov, určite si najskôr vypýtajte povolenie od majiteľa.

Do týchto zmien sa môžete pustiť až s jeho súhlasom. Pozor však na jednu dôležitú vec! Majiteľ nie je povinný vám útratu na takéto úpravy preplatiť, ak to nie je vyslovene určené v nájomnej zmluve.

Presnejšie – nemôžete nastaviť dlaň počas trvania vášho nájmu. Peniaze môžete pýtať až po jeho ukončení, ale s plnou sumou nepočítajte.

Majiteľ si totiž odráta amortizáciu, čiže opotrebovanie, ku ktorému došlo v dôsledku toho, že napríklad vaše deti ceruzou pokreslili vami namaľované steny.

Nikdy sa do akýchkoľvek úprav nepúšťajte svojvoľne! Ak totiž vykonáte zmeny bez súhlasu prenajímateľa, môžete prísť o nemalé čiastky eur.

Zákon je v tomto prípade neúprosný a nariaďuje povinnosť nájomcu po skončení nájmu uviesť byt na svoje náklady do pôvodného stavu. Zhrnuté a podčiarknuté – všetka vaša predošlá práca a investície, ktoré ste do toho vrazili tak vyjdú nazmar.

TEY