Predaj bytu v osobnom vlastníctve

Základným dokladom pre preukázanie vlastníckych vzťahov je okolkovaný list vlastníctva - čiastočný, určený pre právne úkony, nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Pri konkrétnom predaji či kúpe bytu je potrebná zmluva o prevode vlastníctva bytu, ktorá obsahuje dohodnuté podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré upravuje Občiansky zákonník a zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Vypracovanie zmluvy zverte vždy odborníkovi, rôzne vzory zmlúv často neriešia problémy, ktoré môžu v konkrétnom prípade vzniknúť dostatočne podrobne. Vyhnete sa tak zbytočným problémom.

Potom už len stačí vypracovať krátky návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý taktiež musí mať isté náležitosti s ktorými vás oboznámi právnik, alebo pracovník katastrálneho úradu.

  • Ak sa rozhodnete o sprostredkovanie predaja (kúpy) prostredníctvom realitnej kancelárie, mala by táto celý právny servis zabezpečiť za Vás.
  • Ak podáte tieto všetky náležitosti na príslušnej správe katastra, nestávate sa ešte novým vlastníkom bytu, ale vlastníkom sa stávate až po povolení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a následne vydaním listu vlastníctva na vaše meno.
  • Ak sa rozhodnete financovať kúpu bytu prostredníctvom stavebného sporenia alebo hypotekárneho úveru, musíte si vyberať z ponuky práve byty v osobnom vlastníctve, ktoré sú označené v inzercii skratkou OV, pretože družstevné byty nie je možné takouto formou nadobudnúť.