Rekonštrukcia bytu

Rekonštrukcia bytu nie je jednoduchou technickou, a už vôbec nie jednoduchou ekonomickou záležitosťou. Každý, kto už vlastní alebo si kúpi starší byt a rozhodne sa ho rekonštruovať, chce, aby výsledok jeho činnosti zodpovedal jeho predstavám a taktiež, aby celkové náklady rekonštrukcie nepresiahli stanovené finančné limity. je potrebné si uvedomiť a dobre zvážiť, čo všetko s bytom plánujete spraviť, vytvoriť časový plán a urobiť zoznam potrebných pomôcok, ktoré treba zadovážiť. Dôležité je tiež informovať sa o najvhodnejších metódach práce zo skúseností napríklad susedov alebo známych. Rozdielne postupy môžu byť takisto výrazne finančne rozdielne.

Stavebné práce a materiály sa dajú zohnať v rúznych cenách, pričom vyššie ceny neznamenajú vždy vyššiu kvalitu tovaru.

Podrobným plánovaním sa vyvarujete toho, že skončíte finančne vyčerpaný v neobývateľnom byte. Každá chyba v rozhodovaní v štádiu prípravy rekonštrukcie sa prejaví zvýšením nákladov niekedy až na dvojnásobok.