Kupujete byt?

Ak kupujete byt, je dobré dať si pozor na mnoho vecí.

V prvom rade je nevyhnutné presne zmluvne dohodnúť spôsob platby. V prípade, ak kupujete byt v hotovosti, nie je rozumné vyplatiť celú dohodnutú cenu pri podpise zmluvy. Keďže prechod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho nastáva až na základe vkladu do katastra nehnuteľností a nie podpisom zmluvy, ideálne je pri podpise uhradiť len menšiu časť ceny, napríklad 15% a zvyšok až po vykonaní zápisu.

Samozrejme aj ten čo byt predáva sa bude chcieť poistiť pre prípad, že by ste mu po úspešnom prevode vlastníckeho práva neodmietli cenu nehnuteľnosti uhradiť. Za týmto účelom existuje niekoľko spôsobov ako zaistiť finančné prostriedky a tak zaistiť bezpečnosť obom stranám. Takýmito prostriedkami sú vinkulácia kúpnej ceny v banke alebo notársky depozit.

Ďalej je dôležité dohodnúť dátum odovzdania nehnuteľnosti, tak ako aj stav, v ktorom vám nehnuteľnosť predávajúci odovzdá. Pokiaľ nie je možné určiť presný dátum, uveďte v kúpnej zmluve počet dní od uhradenia kúpnej ceny.

Čo sa týka technického stavu bytu, jeho posúdenie by ste mali prenechať odborníkom. Nie všetky nedostatky sa dajú spozorovať laickým okom. Obzvlášť nebezpečné sú skryté chyby, ktoré môže (aj keď nemusí) odhaliť len odborník.