Typy alkoholizmu

Alkoholizmus je stav, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi. Ovplyvňuje ho okolie – to môže preformovať napríklad vzťah človeka ku alkoholizmu, jeho postoj. Ovplyvňuje ho aj genetická výbava – inak na alkohol reaguje beloch, inak indián. Rozdiely týchto faktorov spôsobujú mierne rozdiely v tom, ako sa alkoholizmus prejaví u rôznych ľudí – v rôznych krajinách, regiónoch, u rôznych národností.

Najznámejšie triedenie typológie alkoholizmu je toto:

Alkoholizmus typu alfa

Stučne sa to dá pomenovať ako nedisciplínované pitie alkoholu. Človek pije, aj keď s tým v živote má problémy. Alkoholik typu alfa zvyčajne zotrvá v druhej fáze alkoholizmu (takzvaná varovná fáza alkoholizmu). Tento človek dokáže pitie akosi regulovať tak, aby mohol piť. Žiaľ, tento druh pijanov často postupne prejde do fázy gama.

Alkoholizmus typu beta

Tento druh pijana sa zvyčajne nestane na alkohole závislý. Napriek tomu pije dlhodobo a to má svoje následky hlavne na jeho zdraví. Zápaly nervov a slizníc, neskôr problémy s pečeňou. Pri nadmernom pití často tento typ alkoholika nemá dostatočnú výživu a môže chudnúť. Neskôr sa z podvýživy môžu objavovať mnohé iné zdravotné ťažkosti.

Alkoholizmus typu gama

Tento typ alkoholizmu je u nás častý, možno až najčastejší. Alkoholik pije, tolerancia stúpa a tak pije stále viac. Fázy alkoholizmu popísané v samostatnom článku sú popísané práve pre tento typ alkoholika. Časom dochádza ku strate kontroly pri pití. U mnohých alkoholikov typu gama dochádza ku obdobiam, kedy dokážu úplne abstinovať. No ľahko ich rozpoznáte. Majú problém vypiť si len troška. Akonáhle si trocha vypijú, dostanú „slinu“ a chcú viac, a viac.

Alkoholizmus typu delta

Tento typ alkoholizmu by sa dal označiť ako južanský. Alkoholik typu delta nezvykne stratiť kontrolu nad pitím. Dokáže si udržiavať určitú hladinu alkoholu v krvi, nejde s opitím „až na doraz“. To znamená, že tento alkoholik sa možno nikdy „neožerie“, ale nikdy nie je ani celkom triezvy. Aj keď sa možno zdá, že neopiť sa je výhodné, aj v tomto druhu alkoholizmu vzniká silná závislosť. Alkoholik typu delta nie je schopný byť triezvy.

Alkoholiazmus typu epsilom

Tento druh alkoholizmu sa prejavuje takzvaným kvartálnym pitím. Alkoholik tohto druhu často niekoľko mesiacov nepije vôbec. Potom – často po nejakej udalosti – sa stratí na pár dní či dokonca týždňov, kedy sa opíja. Potom je zas niekoľko mesiacov abstinentom.

Asi už sami tušíte, že jednotlivé druhy alkoholizmu nemusia byť nemenné. Niekedy sa človek z jedného typu alkoholizmu začne posúvať do iného. Tento výpočet preto neberte ako nemenné rozdelenie alkoholizmu. Skôr je to varovanie, že ak máte pocit, že vaše pitie je ešte „v pohode“, neprepadajte sebaklamu.

Ani panike. Prestaňte piť. Ak to nedokážete sami, požiadajte o pomoc.