Reakcie rodiny na alkoholizmus

V prípade, že v rodine sa objaví alkoholizmus je typické ako sa rodina môže ďalej zariadiť. V inom článku som odporúčal alkoholika podľa možnosti takpovediac vyvrhnúť. Toto riešenie je pre mnoho rodín neprijateľné a nesiahnu po ňom. Naopak. Alkoholika medzi sebou ponechávajú a začínajú sa rozvíjať isté typické hry, ktoré sú charakteristické práve pre alkoholizmus v rodine. Mohli by sme ich zhrnúť do troch okruhov.

Alkoholizmus v rodine rodinu izoluje

Pokiaľ sa v rodine objaví alkoholik rodina na to reaguje väčšinou postupnou izoláciou alebo uzavretím sa voči okoliu. Ak rodina predtým často navštevovala známych, kultúrne podujatia, robili výlety, po objavení sa problému s alkoholizmom tieto aktivity väčšinou rýchlo končia. Rodina sa zdržiava väčšinou doma a to v snahe vyhnúť sa negatívnym dôsledkom pitia alebo v snahe zakryť pitie.

Pokiaľ pije muž, manželka na to často reaguje tým spôsobom, že ho prestane „púšťať von“. Snaží sa ho udržať doma v nádeji, že ak obmedzí jeho pitie, problém sa tým vyrieši. Snaha obmedziť počet vypitých fliaš je však márna a problém sa len oddiali. Druhým dôvodom prečo sa rodina uzatvára voči okoliu sú aj obavy z kritiky. Manželka už bude uvažovať inak. Ak sa jej manžel opije doma, aspoň to nebudú vidieť susedia, známi, alebo kolegovia. Rodina sa tak možno aspoň nedostane „do rečí“. Je ľudské, že nechceme ukazovať svoje slabé miesta. Práve túto izoláciou môže rodina rozvoj alkoholizmu podporovať. Tým, že ho kryje a maskuje s ním vlastne nepriamo aj súhlasí a akceptuje ho.

Alkoholizmus mení rozdelenie úloh v rodine

Druhým dôsledkom je prerozdelenie úloh. Akonáhle jeden z manželských partnerov v domácnosti začne piť, alebo začne piť rodič, či dieťa, spravidla to naruší zabehnutý chod rodinného života. Úlohy, ktoré pôvodne každý člen rodiny mal sa začnú meniť. Ak pije otec, manželka preberá mnohé z jeho úloh. To vytvára tlak na všetkých členov rodiny, pretože s pomocou alkoholika sa počítať nedá. To je práve zákerné na alkoholizme v rodine. Bez akejkoľvek nadsázky môžeme povedať, že alkoholizmus znamená tvrdé parazitovanie na rodine. Je to zneužívanie rodiny. Úlohy a povinnosti jednotlivých členov rodiny sa teda menia tak, aby odbremenili závislého a zároveň sa chránili pred jeho vyčíňaním. Ak si rodina už začína uvedomovať, že závislý na alkohole je nespoľahlivý, ohrozuje ich, potom sa prerozdelenie úloh prispôsobí tomuto faktu. Manželka sa snaží chrániť deti pred vyčíňaním alkoholika. Hľadá spôsoby ako ochrániť rodinný majetok pred tým, aby ho manžel prepil, alebo aby rodinu navždy zadĺžil.

Zmena vzťahov ku alkoholikovi

Tretím spôsobom ako sa mení situácia v rodine závislého je zmena vzťahov a postojov rodiny ku závislému. Typickým príznakom je, že rodina sa ku alkoholikov začne správať úslužne. Toto správanie je podmienené snahou vyhnúť sa konfliktom a nerobiť problémy. Rodina často verí, že tým ak bude ku alkoholikovi ohľaduplná dosiahne dva ciele.

  • Po prvé, že alkoholik od vďačnosti bude menej piť a bude k rodine ohľaduplnejší
  • a po druhé, že alkoholik bude menej vyčíňať, alebo bude menej agresívny.

Je prirodzené, že toto úslužné správanie by u slušného človeka viedlo k rýchlym zmenám. V prípade alkoholizmu v rodine však toto úslužné správanie nič nerieši.

V očiach alkoholika je úslužné správanie prejavom slabosti rodiny. A alkoholik toto správanie dokáže čítať veľmi presne. Preloží si to do svojej reči: "môžem si robiť čo chcem, oni vždy všetko za mňa vyriešia, oni to pochopia".

Rodina sa alkoholika bojí a týmto spôsobom reaguje na problém jeho pitia. Práve toto sú chvíle, kedy človek začína nenávidieť svojho najbližšieho a nevie ako na to reagovať. Namiesto toho, aby sa manželka jednoznačne postavila proti pitiu snaží sa rôznymi službami kompenzovať následky. Tým situáciu nepriamo ešte viac zhoršuje.

Celé to súvisí s tým, že mnoho rodín sa hanbí riešiť svoj problém s alkoholizmom u psychiatra. Majú pocit, že by sa "dostali do rečí". V skutočnosti však v rečiach už dávno sú, pretože okolie si zmeny rýchlo dokáže všimnúť. Neriešenie situácie alkoholizmu len veci zhorší.

Pokiaľ vo vašej rodine vyčíňa alkoholik, či alkoholička, odporúčam vám rýchlo sa obrátiť na niektorú odbornú inštanciu. To v našich podmienkach znamená návštevu psychiatrického zariadenia. Viem, pojem psychiatria mnohých ľudí stigmatizuje, boja sa ho a je nepríjemné ísť za takýmto typom lekára. Avšak práca so závislosťami je dnes na dobrej úrovni a lekár vám dokáže poradiť čo máte robiť.

Nebojte sa navštíviť psychiatra vy aj keď nepijete. Závislý, či závislá na alkohole nebude ochotná psychiatra vyhľadať, pretože nepripúšťa, že má nejaký problém. Psychiater však dokáže pomôcť riešiť problémy aj rodine a nielen problémy alkoholika. Pokiaľ niekto v rodine pije, zaťažuje to celú rodinu a lekár môže pomôcť túto záťaž riešiť. Dá vám vhodné typy ako vo vašej konkrétnej situácii máte postupovať. Akým spôsobom dostať vášho partnera, či partnerku alebo rodiča na protialkoholické liečenie. V prípade že sa to nepodarí, pomôže vám riešiť aspoň následky.