Typické prejavy alkoholizmu v rodine

Pozrime si teraz niekoľko typických situácií, ktorými sa alkoholizmus v rodine prejavuje. Záťaž príbuzných je typický odmenená predovšetkým nespoľahlivosťou.

Pokiaľ hovoríme o alkoholikovi v rodine musíme si predstavovať situáciu, že hovoríme o človeku, ktorý je kriticky nespoľahlivý. Kým možno predtým než začal tento človek piť bol spoľahlivý a úspešný, akonáhle začne piť je koniec. A to sa týka rovnako žien alkoholičiek, ako aj mužov alkoholikov.

Keď začne pije, jeho priority sa pozmenia

Začína piť vtedy kedy on chce, vtedy kedy sa mu chce a bez ohľadu na to, aké to môže mať následky. Pokiaľ vám dá nejaký sľub, tento sľub okamžite prestáva platiť pokiaľ sa mu to nehodí. Nespoľahlivosť je jedným z hlavných prejavov alkoholizmus a tento fenomén sa prenáša potom aj na primárnu rodinu.

Život s nespoľahlivým človekom je nepríjemný, pretože ohrozuje v rodine hlavnú zložku a to je bezpečie. Pocit bezpečia sa vytvorí vtedy, ak žijeme alebo sa nachádzame v prostredí, ktoré je očakávateľné, predvídateľné. U alkoholizmu toto neplatí. Viem, môžete namietnuť, že u alkoholika je predvídateľné už to, že sa napije. Avšak to, že sa napije väčšinou nie je pre nikoho príjemné a rodina z toho máva väčšinou obavy. Takže áno, je očakávateľné, že budú. Ale takké správanie akokoľvek je očakávateľné a predvídateľné pocit bezpečia nevytvorí.

Ďalším typickým prejavom ako sa alkoholizmus v rodine prejavuje je zanedbávanie. Alkoholik má svoj záujmy, ktoré sa týkajú skôr fľaše než rodiny. Pije namiesto toho, aby sa venoval manželke, deťom alebo svojim rodičom. Pije namiesto toho, aby zarábal. Alkoholik chodí piť a ignoruje všetky svoje povinnosti, predsavzatia alebo záujmy. Deti a blízki ľudia alkoholika v rodine to často považujú za osobný problém. Majú pocit viny, že možno oni to celé spôsobili. Hľadajú chybu v sebe, že sa už o nich nestará, že mu už na nich nezáleží. Ale nemusí to byť práve tak. V skutočnosti tomuto človeku nezáleží na ničom, ani samému na sebe.

Ďalším prejavom alkoholizmu v rodine sú časté emocionálne výbuchy. Asi si viete domyslieť ako to celé prebieha. Sám alkoholik alebo alkoholička, pokiaľ pije v rodine žena, je emocionálne labilný. V stave triezvosti sa už chce napiť a preto je nervózny a popudlivý. V stave opitosti je zas mimo kontrolu a ľahko vybuchne pre akúkoľvek maličkosť. A tak život v rodine alkoholika a stáva nepríjemným. Každú chvíľu hrozia a väčšinou sa aj objavujú hádky, škriepky, konflikty, niekedy dokonca agresivita. Alkoholizmus v rodine je preto nepríjemný. Na dennom poriadku je trvalý stres, pocit neistoty, obavy a bezmocnosť.

Mnoho alkoholikov (aj keď to neplatí univerzálne) sa hlavne po opití správa agresívne. Agresivita je ďalším z prejavov alkoholizmu v rodine. Niektorí alkoholici prídu hlboko v noci domov, robia výtržnosti. Rodina sa snaží brániť tým, že im napríklad zamkne dvere a nepustí ich dnu, ale tým výtržnosti nekončia. Ak má alkoholik tendencie byť agresívny, rodina si to takpovediac zlízne. Prečo? Pretože najbližší sú poruke.

Prejavy alkoholizmu v rodine sú aj chúlostivejšie. Podnapitý alebo opitý alkoholik niekedy útočí na svojich blízkych aj sexuálne. Je časté, že alkoholici sexuálne zneužívajú rodinných príslušníkov a to bez ohľadu na vek, dokonca niekedy aj pohlavne. Okrem toho sa títo ľudia často dopúšťajú sexuálneho násilia. Dôsledky takéhoto správania potom na svoje plecia musí preberať rodina.

Alkoholizmus v rodine sa prejavuje často aj finančnými problémami. Ak si vypočítate koľko stojí problémové pitie, dostanete čísla, pri ktorých sa vám zatmie pred očami. Alkoholik je bez problémov schopný za mesiac prepiť celú výplatu a to niekedy aj dvoch ľudí. Situácia ľudí, ktorí majú pijana v rodine je neutešená. Väčšinou sa nedostávajú peniaze ani na základné potreby, pretože alkoholik pod rôznymi zámienkami z rodiny odsáva veľkú časť peňazí. Nie zriedkavé sú situácie, kedy alkoholik z rodiny vynáša majetok, prepije všetko čo sa dá a potom sa začne zadlžovať. Tieto dlhy sú právoplatné a je vážnym problémom pre rodinu alkoholika ako túto situáciu riešiť.

Finančná situácia v rodine alkoholika sa postupom času zhoršuje. Nielen preto, že sám je nezodpovedný a míňa všetko čo sa len dá na alkohol. Často aj zadĺži. Horšie je, že v priebehu času alkoholik už nie je schopný vykonávať pôvodnú prácu. Aj keď začína piť človek na vysokej pozícii s vynikajúcim príjmom, alkoholizmus z neho časom urobí trosku. Tá už nie je schopná pracovať. Alkoholik je preto nezamestnaný vo veľkej väčšine prípadov. Ak je zamestnaný, je zamestnaný na nekvalifikovanom mieste, kde mu zamestnávateľ trpí jeho excesy.

Toľko príklady ako sa môže alkoholizmus v rodine podpísať na živote ostatných členov. Viem, možno si poviete, že alkoholizmus je predvídateľné ochorenie. Rodina by sa teda vedela možno pripraviť na to, že budú problémy. Ale takto to nefunguje. Rodinní príslušníci často túžia po tom, aby sa veci zmenili a každý návrat do reality je pre nich nepríjemný.