Svadobný obrad

Mnoho závisí od toho, kde sa rozhodnete sobáš uzavrieť, a preto by plánovanie a výber toho správneho miesta malo byť nanajvýš dôkladné.

  • V kostole. Mnoho dvojíc si volí pre miesto obradu kostol. Záleží od založenia dvojice, teda od toho, či sú veriaci alebo nie, pretože dvojica musí pre zosobášenie sa v kostole spĺňať určité cirkevné predpoklady. Svadobný obrad v kostole má neopakovateľné čaro, a je to ten najdôstojnejší a najemotívnejší možný spôsob. Môžete si vybrať spevácky zbor, organistu, výzdobu, či samotného oddávajúceho kňaza. Taktiež priebeh obradu aj jeho dĺžka môžu byť rôzne. Pokiaľ ste veriaci, môžete sa rozhodnúť vziať v kostole, ktorý ste od detstva navštevovali, čo bude mať pre vás špeciálny význam a umocní to vaše emocionálne prežívanie.
  • Pod holým nebom. Čoraz viac dvojíc si pre miesto obradu volí voľné priestranstvo, hlavne pokiaľ sa svadba koná v letných mesiacoch. Svadba pod holým nebom je príjemná, a môže sa vhodne spojiť so svadobnou hostinou na tom istom mieste, čo vyrieši nepríjemné presúvanie sa svadobčanov z obradnej miestnosti do reštaurácie. Výber konkrétneho miesta je často spojený so spomienkami, teda je to miesto, ktoré je dvojici blízke a niečím významné. To však nie je pravidlo. Za určitý poplatok a po prekonaní administratívnych povinností je možné zorganizovať pod holým nebom tak cirkevný sobáš, ako aj civilný.
  • Civilný sobáš. Civilný sobáš sa tradične koná na miestnom úrade v slávnostnej sieni na tom určenej a oddávajúcim je poslanec miestneho zastupiteľstva alebo primátor či starosta. Takisto je prítomný matrikár.
    Je len na rozhodnutí tej ktorej dvojice, aký druh obradu si zvolia. V každom prípade je však možné pri všetkých typoch dohodnúť určité obmeny tak, aby obrad prebiehal presne čo najbližšie vašim predstavám.