Kniha hostí

"Sem, prosím, zapísať vaše meno, číslo občianskeho preukazu, čas príchodu a aktuálne percento alkoholu v krvi."

Zaujímavým nápadom pri tejto príležitosti môže byť aj kniha hostí, do ktorej sa všetci gratulujúci a zúčastnení nejakým spôsobom podpíšu, prípadne napíšu nejaké prianie, či iné milé slová, ktoré budú časom pripomínať túto chvíľu. Na takúto akciu je vhodné myslieť primerane veľkou a dôstojnou knihou, ktorá má primeraný počet strán. Tak, aby jeden hosť mal k dispozícii prinajmenej pol až jednu stranu na napísanie niečoho milého.