Cirkevné obrady

Pre veriacich je cirkevný obrad prirodzený. Často po ňom siahajú aj neveriaci len pre "lepší dojem", alebo pre pokoj pod strechou.

V súčasnosti už cirkevný obrad môže pre manželov slúžiť ako plnohodnotný akt a v prípade, že chcete uzavrieť manželstvo v kostole, nemusíte ísť rovnaký akt vykonávať aj na matriku. Vzhľadom na to, že cirkevných obradov je niekoľko druhov (katolícký, evanjelický, židovský a pod.) bude lepšie, ak si náležitosti cirkevného obradu overíte u vás.

Napríklad v Katolíckej cirkvi sa termín sobáša na farskom úrade musí ohlásiť v trojmesačnom predstihu. Evanjelická cirkev sa uspokojí s mesačným plánovaním svadby a v prípade židovskej zas za deň svadby nie je možné zvoliť ľubovolný dátum.