George Duke v Bratislave

Netreba veľa písať. 14. 5. 2009. Jeden z najlepších koncertov v Bratislave za posledné desaťročia. Fotky.