Hospic

Hospic je druh zdravotníckeho zariadenia, ktoré pacienta ušetrí veľkej fyzickej bolesti, vždy zachová jeho ľudskú dôstojnosť a nezostane sám, keď príde jeho posledná chvíľa.

Nie je nevyhnuté pacienta hneď umiestniť na lôžkové oddelenie. Ak je možné pomáhať ťažko chorému príbuznému v domácom prostredí, jednou z foriem je mobilná starostlivosť. Zabezpečuje ju ADOS. Sestra, v prípade potreby lekár, agentúry domáceho ošetrenia zabezpečia nevyhnutné ošetrenie pacienta.

Ak zdravotný stav vášho príbuzného dovoľuje, môžete navštevovať hospicovú ambulanciu. Odbornými zásahmi, predpísaním liekov od bolesti zmiernia príznaky ochorenia.

V prípade, že nemôžete alebo nevládzete byť s takto chorým príbuzným celý deň doma, hospic poskytuje aj stacionárnu formu ošetrovania. Ráno príbuzného odvediete do stacionára. Bude mať zabezpečenú všetku starostlivosť, podávanie liekov, stravu. V poobedňajších hodinách si ho zoberiete domov.

Umiestnenie na lôžkovú časť hospicu je nevyhnutné, ak choroba vášmu príbuznému ohrozuje život, domáca ani ambulantná starostlivosť mu už nestačí. Pacientovi už liečba ochorenia nepomôže, pretože je v terminálnom štádiu. Je to stav, pri ktorom bola lekársky potvrdená nevyliečiteľnosť ochorenia a všetky vyšetrenia a výsledky ukazujú, že nebude žiť viac ako pol roka.

Toto zdravotnícko-sociálne zariadenie sa snaží priblížiť chorému domov. Na izbe je jeden pacient a niekedy aj príbuzný, ktorý ho sprevádza. Starajú sa o zmiernenie fyzickej a psychickej bolesti vášho blízkeho. Pristupujú k pacientovi so všetkou úctou. Okrem zdravotníckej starostlivosti ponúkajú aj poradenstvo. Ak neodmietnete, poskytnú starostlivosť aj vám blízkym. Môžu vám pomôcť aj keď váš príbuzný už nie je medzi vami.

Ak ste sa spolu s vašim chorým blízkym rozhodli využiť služby hospicového zariadenia, informujte sa už v nemocnici, čo by vám odporučili. Nezvládate ďalej opateru doma, chorého však nemusíte opustiť. Nájdite si zariadenie, ktoré vám umožní bývanie spolu s príbuzným.

Žiaľ, ceny týchto služieb sú pre mnohých z nás príliš vysoké. Je to pochopiteľné. Na nejakých 20 či 40 pacientov je potrebný personál rôznych opatrovateľov, sanitári, zdravotné sestry, spravidla aspoň jeden lekár a ak sa dá, tak aj psychológ. K tomu niekto okolo kuchyne. Keďže ide zvyčajne o samostatnú budovu, často je potrebný správca, ktorý sa o všetko stará. Keď pripočítate energie, cenu za dosť drahé vybavenie zdravotníckymi pomôckami, plienky... Ono sa to akosi napočíta a sú to vysoké sumy.

Pri niektorých ochoreniach môže finančne pomôcť aj poisťovňa, často len čiastočne. Ale aj to môže uľaviť. Každopádne, dá sa počítať s tým, že cena za umiestnenie jedného človeka do hospicu sa bude pohybovať na úrovni stoviek eur mesačne. V drahších lokalitách to môže byť aj výrazne nad 1000 eur mesačne. To potom značne komplikuje situáciu v prípadoch, kedy rodina nemôže pomôcť s opatrovaním a zároveň nemá peniaze na to, aby hradila hospic.