Invalidný vozík

Zdravotne znevýhodnenému občanovi vzniká nárok na peňažný príspevok na kúpu pomôcok. Poskytuje ho úrad práce. Žiadosť podáva (ak už nemôže, podáte za neho vy) postihnutý občan. Podľa druhu a stupňa ochorenia môžete požiadať o peňažný príspevok na: Kúpu pomôcky, napr. Imobilná osoba má nárok na invalidný vozík. Prvý vozík poskytuje zdravotná poisťovňa, druhý v poradí úrad práce, tretí znova zdravotná poisťovňa atď.

Výrobcovia ponúkajú rôzne typy vozíkov. Klasický vozík, ktorý poznáte z nemocníc je masívny, stabilný a pohodlne ho využijete doma pri presune na krátku vzdialenosť. Aj ťažko chorý človek potrebuje pobyt na čerstvom vzduchu, prísun vitamínu D zo slnka. Na prechádzke využijete iný typ vozíka. Mal by byť odľahčený s jednoduchým ovládaním. Nie je účelom, aby ste pre nevodný vozík prišli z prechádzky unavený vy. Požiadať o druhý vozík máte nárok bezprostredne po poskytnutí prvého.

Nezáleží na tom, či ide o vozík mechanický alebo elektrický. Chorý človek vo vysokom veku však nedokáže elektrický vozík obsluhovať. Stane sa záťažou pre vás aj pre neho. Druhá osoba ním nedokáže bez problémov manipulovať, je neskladný, treba ho nabíjať. Mechanický vozík môžete prepravovať bežným autom. Zvládnete ním návštevy lekárov, poslúži na kratšie prechádzky aj na nákupy.

Pri odkázanosti na invalidný vozík, vzniká nárok na príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva. O ten treba požiadať na úrade práce, oddelenie kompenzácií. Uvedený príspevok zahŕňa aj zvýšené náklady na hygienické prostriedky, ak pacient používa plienky z dôvodu inkontinencie (neschopnosť zadržať moč, alebo stolicu). Nežiada sa oň dvakrát.