Zdravotné postihnutie

O zdravotne postihnutom človeku hovoríme, ak je následkom nepriaznivého  zdravotného stavu trvale znevýhodnený oproti zdravým ľuďom.

S týmto znevýhodnením sa môže človek narodiť, alebo ochorieť bezprostredne po narodení. Ak sa dieťatko narodí s poruchou, na príčine bude vrodená dispozícia, porucha v genetike – rodia sa deti napríklad s takzvaným Downovým syndrómom. Nič nie je ťažšie pre rodičov, ak sa im narodí bábo, ktoré nevidí alebo nepočuje. Nemá vyvinuté končatiny, alebo príde na svet s rázštepom chrbtice, podnebia. Prekonanie niektorých chorôb počas tehotenstva matky môže tiež ohroziť zdravotný stav dieťatka.  Následky poškodenia vonkajších alebo vnútorných orgánov môžu strpčiť celý život nového človiečika a jeho rodičov. Zápal mozgových blán, ktorý môže zapríčiniť detskú mozgovú obrnu (DMO). Deti s týmto ochorením majú rôzne trvalé následky. Mávajú okrem telesného postihnutia aj mentálne postihy.

Nikto z nás zdravých si neuvedomuje, že aj my sa z rôznych príčin môžeme zaradiť medzi veľkú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím. Niekedy si nesprávnou životosprávou, alebo hazardovaním so zdravím privodíme ochorenie, ktoré nám bude komplikovať celý život. Samozrejme, že mnohé ochorenia sme si nezapríčinili. Ani lekárska veda nevie určiť príčinu, prečo sa niektoré choroby u jedného  vyvinú a u druhého nie. Za vírusové ochorenia tiež nie sme zodpovední, jednoducho sme ich dostali.

Každý z nás pozná výrok „Bol v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste“. Človek utrpí úraz. Jeho doterajší spôsob života sa od základu zmení. Nešťastné náhody existujú a dopredu nevieme, čo všetko sa nám môže v živote stať. Zrazí vás auto. Ak vykonávate  rizikové povolanie, hrozba zdravotného postihnutia je vyššia. Ťažké pracovné úrazy, choroby z  povolania sú súčasťou nášho života.

Veľmi málo ľudí sa dožije sto rokov a odíde z tohto sveta pokojne v spánku. Často počúvame slovné spojenie civilizačné choroby. Cukrovka a jej komplikácie, chronické ochorenie dýchacích ciest ako je napríklad astma, ťažkí alergici, ľudia s coeliakiou, crohnové ochorenie. Onkologické ochorenia, poruchy imunitného systému. Dlhotrvajúce problémy s chrbticou, množstvo neurologických chorôb zapríčiní, že sa zaradíte do skupiny ľudí so zdravotným postihnutím. Chorôb je veľmi veľa, nie je možné ich všetky vymenovať. Žiaľbohu stále vznikajú ďalšie,  doteraz nepoznané.

Všetky ochorenia (nemáme na mysli chrípku, zlomeniny a podobne), s ktorými musíte žiť viac alebo menej obmedzujú život zdravotne postihnutého. Lekárska veda napreduje, aj keď sa chorému zdá, že veľmi pomaly. Mnohé následky chorôb dokážete dodržiavaním liečby zmierniť do tej miery, že vás v bežnom živote obmedzuje iba v určitom smere. Napríklad dodržiavanie diétneho stravovania stojí za to, ak sa cítite dobre. Následky choroby sa nezhoršujú a vy ste jej pánom.