Telesné postihnutie

Telesné postihnutie

Zdravotné postihnutie sa všeobecne rozdeľuje na postihnutie telesné, mentálne a kombinované. Poruchy zraku a sluchu .

Ak ste sa narodili s telesným postihnutím, dokážete  so svojim handicapom žiť. Nezaťažujú vás myšlienky o tom, aké to bolo pred ochorením alebo úrazom, ktoré spôsobilo vaše obmedzenie.

Nemá význam vymenúvať, všetky druhy telesného postihnutia. Ľudský organizmus je veľmi zložitý. Ak všetko funguje ako má, svoje telo si bežne nevšímame. Uvedomíme si ho, alebo jeho časť, keď nám začne  robiť problémy.

Mnohí z vás sa stanú telesne postihnutými postupne. Ste napríklad diabetik, ktorému stačí upravená strava a užívanie liekov. Žijete svoj doterajší život bez výraznej zmeny, pracujete, športujete. Horšie je, ak sa pridružia problémy, ktoré sú sprievodným znakom ochorenia.

Život sa od základu zmení, ak sú následky úrazu definitívne. Strata končatiny, alebo jej časti je   veľká záťaž na psychiku človeka. Ak zostane človek pripútaný na invalidný vozík z dôvodu ochrnutia, v počiatočnom štádiu nevidí zmysel svojho života. Nie je podstatné, či úraz utrpel bez vlastnej viny, alebo neodhadol svoje možnosti.

My laici, si ani nedokážeme predstaviť, ako je v našom organizme všetko poprepájané. Lekárska veda dokáže niektoré ochorenia úplne vyliečiť. Žiaľbohu, stále existuje veľmi veľa chorôb, ktoré sú nevyliečiteľné. Lekári môžu priebeh ochorenia iba zmierniť alebo spomaliť.

Zámerne hovorím o chorobách. Pojem telesné postihnutie u mnohých vyvoláva dojem, že musí byť viditeľné.  Človek na invalidnom vozíku, alebo bez ruky je pre nás telesne postihnutý.

Slovné spojenie zdravotné postihnutie všeobecne označuje zdravotný stav, ktorý je trvalý z rozličných dôvodov.

Termín telesné postihnutie bližšie špecifikuje zdravotné postihnutie.