Šikanovanie

Dnešné deti sú oveľa živšie, hyperaktívnejšie aj viac sebavedomejšie. Dnešná doba si to tak povediac vyžaduje aby sa mladý človek vedel životom „ prebiť“ a mať úspech. Ale ako všade tak aj tu platí pravidlo, že všetko s mierou.

Vidíme už v škôlkach, že jedno dieťa je vždy silnejšie a vedie kolektív ako iné deti, to je normálne, ale vždy treba vidieť hranice. Postupom času, ak sa takéto dieťa neusmerní, môže byť problémové aj vo vyšších ročníkoch a nezvládnuteľným agresorom.

Takéto dieťa potom trápi učiteľku aj svoj kolektív. Odvráva učiteľkám, pôsobí odstrašujúco na svojich spolužiakov, prípadne sa pod jeho mocou snažia správať ako on.

Šikanovanie takýmto problémovým človekom sa môže prejavovať

  • fyzickými útokmi
  • urážlivými prezývkami
  • nadávkami
  • posmechom
  • tvrdými príkazmi
  • odcudzením určitej veci

Preto ak sa vo vašej blízkosti nachádza takáto osoba, je potrebné na ňu upozorniť, rodiča, učiteľa, riaditeľa. Stačí aj anonymne, lebo zväčša sa takéto deti boja a ticho trpia. Môže sa to prejaviť strachom, depresiou a v najhoršom prípade pokusom o samovraždu.

Preto treba mať vždy oči otvorené dokorán a prípadné zmeny osobnosti agresora - najlepšie podchytiť už na začiatku. A obete – všímať si svoje dieťa a overiť si, či sa osobnostné zmeny netýkajú práve šikany.