Tepelné čerpadlá, ako si vybrať?

Keď chceme vybrať správny typ tepelného čerpadla, musíme si ozrejmiť fakty, ktoré nám pomôžu vybrať si správne. Pri určovaní najefektívnejšieho typu tepelného čerpadla voda – voda, zem – voda, vzduch – voda sa najlepšie robí výber metódou vylučovania.

Aký je požadovaný výkon vykurovania, aká je maximálna teplota vykurovacej vody, aký je príkonu elektrickej energie a aké možnosti čerpania primárneho tepla zo zvoleného zdroja energie.

Výkon, ktorý je potrebný na prácu tepelného čerpadla záleží od výšky tepelnej straty.

Voda – voda

Je to najvýhodnejší typ čerpadla za predpokladu, že disponujeme dostatočným zdrojom podzemnej či povrchovej vody, ktorej maximálna najnižšia teplota je 2 °C. Zdroj vody, spĺňajúci tieto parametre je však zriedkavý, preto tepelné čerpadlo voda – voda je vhodné len pre pár záujemcov.

Zem – voda

Na toto tepelné čerpadlo je nutný plošný kolektor o rozmere cca 50 m² na 1kW, alebo zvislý kolektor - 15 až 20 metrov zemného vrtu –– na 1 kW chladiaceho výkonu čerpadla. Pri strate 10kW to je 500 m² plošného kolektora a 150-200 m celková hĺbka vrtu pre zvislý kolektor.

Vzduch – voda

Tepelné čerpadlo sa používa do maximálnej najnižšej teploty -5 °C. Pri nižšej je teplote výkon čerpadla zreteľne nižší. Preto sa tepelné čerpadlo tohto typu používa v prevádzke v kombinácii s ďalším zdrojom tepla.

Tepelné čerpadlo zem – voda vyžaduje vyššiu celkovú investíciu. Cena za 1m vrtu stojí približne 30 €. Čerpadlo vzduch – voda má vyššie náklady na prevádzku v období mrazov, a vtedy je možné využívať iný zdroj. Konečný výber tepelného čerpadla by mal určiť energetický sumár.

Tepelné čerpadlo je napojiteľné na všetky jestvujúce typy systémov vykurovania. Nárast cien energií má na vykurovanie zanedbateľný vplyv a vždy je zachovaná úmernosť medzi čerpanou a získanou energiou. Je nepravdepodobné, že týchto zdrojov energie bude v budúcnosti nedostatok, sú prakticky neobmedzené.

Napísala Moggy