Zateplenie domu

Hlavným dôvodom pre zateplenie domu je úspora energie potrebnej na vykurovanie.

Zateplením sa okolo domu vytvorí ochranná vrstva s minimálnym množstvom tepelných mostov. Tým sa súčasne znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní. Zatepľovací systém tiež ochráni pôvodnú stavebnú konštrukciu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čo predlžuje životnosť budovy.

Ako prebieha zateplenie domu?

Zatepľovanie domu sa môže realizovať zo závesnej lávky alebo z lešenia. Môže sa realizovať aj zo zdvíhanej lávky.

  • Závesná lávka sa nemá použiť, keď už je obnovený a zateplený strešný plášť.
  • Lávky nie je možné použiť, ak má budova šikmú strechu.

Výhodou zatepľovania domu z lešenia je, že je možné celé pracovisko ochrániť sieťami. Tieto ochraňujú plochu zateplenia pred priamym pôsobením dažďa, ale aj zmierňujú aj priame oslnenie, a tým aj nežiaduce vysýchanie v lete.

Zateplenie obvodového plášťa je najvhodnejšie vykonávať ako súčasť komplexnej obnovy domu. Z uvedeného dôvodu je potrebné zachovať postupnosť, ktorou sa zaručí požadovaná životnosť všetkých vykonaných stavebných úprav.

Pred zateplením obvodového plášťa domu by mali byť obnovené všetky vystupujúce konštrukcie (balkóny, lodžie a pod.). Najvhodnejšie je uskutočniť výmenu okien. Nemali by byť zasklené lodžie. Vhodné je začať obnovu strešným plášťom. Oplechovanie atiky sa montuje až po zateplení obvodového plášťa rovnako ako oplechovanie parapetu. Dôležité je pri príprave oplechovania parapetu (smaltovaných plechov) navrhnúť šírku so zohľadnením hrúbky dodatočného zateplenia.

Pred začatím zatepľovania obvodového plášťa sa musí odmontovať bleskozvod a namontujú sa nové dlhšie kotvy zohľadňujúce hrúbku zatepľovacieho systému.