Stavebné sporenie

Peniaze na pozemok možno získať aj zo stavebného sporenia. Dôležitý je charakter pozemku, nakoľko stavebná sporiteľňa môže poskytnúť klientovi úverové prostriedky iba na kúpu stavebného pozemku.

Na ornú pôdu či pozemok v rekreačnej oblasti peniaze nedostanete.

To, že ide o stavebnú parcelu, musíte sporiteľni doložiť napríklad potvrdením obce alebo stavebného úradu o tom, že pozemok je územným plánom určený na výstavbu objektu bytového charakteru. Môže to byť aj rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie.

Na kúpu stavebného pozemku možno použiť všetky typy úverov, ktoré jednotlivé stavebné sporiteľne ponúkajú. Bežná úroková sadzba na trhu sa pohybuje okolo štyroch až piatich percent.

Na získanie stavebného úveru však treba sporiť zhruba dva roky. Medziúver vyjde drahšie, predchádzajúce sporenie však netreba. Úrok závisí predovšetkým od spôsobu zabezpečenia úveru. Ak je medziúver zabezpečený nehnuteľnosťou, je úroková sadzba nižšia, ak je medziúver zabezpečený ručiteľmi, úver je drahší.