Ako získať peniaze na kúpu pozemku

V prípade, že ste sa rozhodli postaviť rodinný dom, v prvom rade potrebujete kúpiť stavebný pozemok. V praxi je však získať financie (v prípade, že nemáte svoje vlastné) na stavebný pozemok trochu obtiažnejšie ako pri kúpe bytu či domu. Pôžičky banky posudzujú v závislosti od toho, o aký pozemok ide, ako s ním chcete naložiť a čím chcete za pôžičku ručiť.

Ak by ste s požiadavkou o úver, za ktorý chcete kúpiť stavebný pozemok, zašli do banky, väčšina z nich vám odporučí hypotéku. Hypotéka je na trhu najlacnejšia. Pre banku však nie je pozemok ako pozemok.

Rozlišuje, či si chcete kúpiť stavebný pozemok s inžinierskymi sieťami v obci, alebo nezastavaný pozemok bez sietí – ornú pôdu, ktorý je však územným plánom určený na výstavbu. Prípadne či máte záujem o parcelu v rekreačnej oblasti.

Stavebný pozemok je nehnuteľnosť a jeho kúpu preto možno financovať hypotekárnym úverom. Pri tomto type úveru platí obmedzenie, že musí byť použitý na takú nehnuteľnosť, ktorá bude slúžiť na trvalé bývanie. S financovaním stavebnej parcely by banky nemali robiť problémy. Horšie to bude s ostatnými typmi pozemkov.

Banky pri hypotekárnom úvere na pozemok môžu žiadať potvrdenia, ktoré pri iných druhoch nehnuteľností nežiadajú, napríklad:

  • právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby,
  • potvrdenie obecného úradu o tom, že pozemok je v zmysle územnoplánovacej dokumentácie určený na zastavanie,
  • právoplatné rozhodnutie príslušného obecného úradu o vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, resp. stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou, v ktorom je uvedené rozhodnutie o vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.