Pojmy používané pri projektoch rodinných domov

 • Technický popis projektu - podmienky umiestenia stavby, popis funkcie, veľkosti jednotlivých plôch
 • Pôdorys základu rodinného domu – základové múry a dosky, hĺbka zasadenia, osy stavby;
 • Pôdorysy jednotlivých podlaží rodinného domu (pôdorysy pivníc, prízemia, poschodí, povaly) - horizontálne rozmery stavby a všetkých miestností a deliacich stien , umiestnenie a veľkosť okenných a dverových otvorov, konštrukčné prvky stavby, umiestnenie komínov, umiestnenie základných hygienických zariadení ai.
 • Pôdorys konštrukcie strechy – rozmery a umiestnenie všetkých prvkov strešnej konštrukcie;
 • Pôdorys strechy – vystredenie a rozmery strešných plôch, uhly sklonu plôch, riešenia odvodu vody, rozmery odkvapových žľabov, výšky charakteristických prvkov, umiestnenie strešných okien a komínov;
 • Rezy – nákresy stavby v priečnom reze v charakteristických miestach – obsahujú všetky zvislé rozmery stavby, konštrukčné prvky, vrstvy deliacich stien (stropov), zvislé dopravné cesty (schodište a pod.);

Projekty súvisiace s hlavným projektom rodinného domu.

1. Konštrukčný projekt

 • technický popis ku konštrukčnému projektu
 • konštrukčná schéma v mierke 1:100

   Ďalej:

 • Súpis oceľových prvkov
 • výkresy armovacích výstuží
 • výkresy statiky
 • Prevádzacie výkresy prvkov a detailov konštrukcie v mierke 1:20 nebo 1:25.

2. Projekt vnútorných inštalácií vody, kanalizácie, ústredného kúrenia a plynu

  Technické popisy:

 • Inštalácia vodovodu a kanalizácie
 • ústredného kúrenia
 • rozvod plynu
 • Technické výkresy všetkých prvkov inštalácie, ich umiestenia v dome, pôdorysy a náhľady   (pre každú inštaláciu samostatne) v mierke 1:100;
 • Schéma zapojenia vodomeru a plynomeru.
 • u väčšiny projektov je dodávané alternatívne riešenie vykurovania pomocou krbu

3. Projekt vnútornej elektrickej inštalácie

 • Technický popis elektrickej inštalácie a hromozvodu;
 • Schéma elektrickej inštalácie;
 • Výkresy prvkov elektrickej inštalácie a hromozvodu na pôdorysoch v mierke 1: 100;

4. Vykurovanie rodinného domu krbom

Nezabudnite na krb! Krb môže ovplyvniť atmosféru a pohodu vo vašom budúcom dome. Prispôsobte si projekty rodinných domov vlastným predstavám. Pokiaľ ste veľká rodina a plánujete postaviť dvoj dom, nie je nevyhnutné zháňať špeciálne projekty. Stačí si zakúpiť dva komplety projektovej dokumentácie rovnakého domu, z ktorých jeden je v zrkadlovom prevedení.

Pokiaľ sa vám páči projekt, ale myslíte si, že sa nehodí pre váš pozemok, skúste dom  natočiť najvýhodnejšie do svetových strán, prípadne skúste zrkadlový obraz. Najlepšie situovanie domu vzhľadom k svetovým stranám je, ak je denná časť orientovaná na juh a západ  a garáže a pomocné priestory na sever.

Taktiež veľmi úzky pozemok nemusí byť automatický problém. Na trhu s projektmi rodinných domov nájdete projekty domov pre veľmi úzke pozemky (šírka domu do 7,0 m), ako aj projekty domov pre svahovité pozemky. Takisto pokiaľ má každý člen vašej domácnosti vlastné auto, existujú projekty, ktoré poskytujú naozaj veľkorysé riešenia garáže. Sú to projekty s priestrannými podzemnými garážami,  s priamym vchodom do schodíšť a zaujímavým riešením funkcie bytov.