Návrh rozpočtu rodinného domu

Podrobný položkový rozpočet predstavuje súhrn všetkých prác a materiálov, ktoré sú potrebné pre kompletné zhotovenie rodinného domu ako celku. Súčasťou rozpočtu sú jasne definované množstvá jednotlivých materiálov, jednotkové ceny a výsledné sumy dodávok a prác.

Rozpočet Vás informuje aj o presných typových špecifikáciách použitých materiálov. tavba rodinného domu je náročná investícia, ktorú podstupujete spravidla raz za život, preto by ste sa nemali uspokojiť s projektom zhotoveným anonymne, ale chcieť vždy originál.

To docielite len osobným kontaktom s vybraným architektom. Iba tak architekt/projektant získa predstavy o konkrétnych požiadavkách a potrebách vašej rodiny.

Dobrý architekt by vám mal poskytnúť aj podrobný návrh rozpočtu, ktorý zahŕňa tak náklady na prípravu stavby ako aj koncové práce, ktorých cena nemusí byť zanedbateľná.