Návrh rozpočtu rodinného domu

Podrobný položkový rozpočet predstavuje súhrn všetkých prác a materiálov, ktoré sú potrebné pre kompletné zhotovenie rodinného domu ako celku. Súčasťou rozpočtu sú jasne definované množstvá jednotlivých materiálov, jednotkové ceny a výsledné sumy dodávok a prác.

Rozpočet Vás informuje aj o presných typových špecifikáciách použitých materiálov. tavba rodinného domu je náročná investícia, ktorú podstupujete spravidla raz za život, preto by ste sa nemali uspokojiť s projektom zhotoveným anonymne, ale chcieť vždy originál.

To docielite len osobným kontaktom s vybraným architektom. Iba tak architekt/projektant získa predstavy o konkrétnych požiadavkách a potrebách vašej rodiny.

Dobrý architekt by vám mal poskytnúť aj podrobný návrh rozpočtu, ktorý zahŕňa tak náklady na prípravu stavby ako aj koncové práce, ktorých cena nemusí byť zanedbateľná.

Pozrite si aj: