Veľkosť izieb

Obvykle sú v prezentácii projektov vyznačené len základné údaje, teda že izba má napríklad 20 m2. Tento údaj by ste si mali prepočítať tak, aby ste si vedeli predstaviť rozmery izby - teda že izba má zrejme 5 krát 4 metre (podľa pôdorysu projektu). Vtedy viete oveľa lepšie posúdiť, či vám tento rozmer vyhovuje, alebo je izba pre vás primalá.

Ak si rozmery izieb dopredu nezistíte, môže sa vám stať, že v projekte vyzerajúci veľký priestor nakoniec nebol až taký veľký, ako ste si mysleli. Takisto je potrebné si celkové m2 rozdelené medzi jednotlivé miestnosti premietnuť priestorovo. Možno zistíte, že napriek štedrej veľkosti rodinného domu, nie je jeho členenie projektované podľa vašich predstáv.

Riešením môže byť prispôsobenie vybraného projektu rodinného domu alebo výber úplne nového projektu.