Projektová dokumentácia

V obvyklej projektovej dokumentácie k rodinnému domu by sa mali nachádzať okrem samotného stavebného projektu aj ďalšie čiastkové projekty na riešenie čiastkových inštalácií.

Kvalitná projektová dokumentácia obsahuje:

  • architektonický projekt
  • konštrukčný projekt
  • projekt vnútorných  inštalácií zdravotechniky
  • projekt vnútorných  inštalácií  plynu
  • projekt vnútorná inštalácie  ústredného kúrenia
  • projekt vnútornej  elektroinštalácie  a hromozvodu
  • projekt statiky

Niektoré projekty obsahujú súpis materiálu. Tieto informácie veľmi oceníte hlavne v prípade, ak ste si neobjednali dom na kľúč, ale mienite sa aktívne angažovať v stavebných prácach. Ušetrí vám to námahu na zisťovanie, čo všetko naozaj budete potrebovať a tiež sa vyhnete tomu, že niečo zabudnete.