Dispozičné riešenie rodinných domov

Pri výbere projektu pre rodinný dom je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré treba vziať do úvahy dispozičné riešenie celého užívateľného priestoru.

Vhodné priestorové riešenie je dôležitým faktorom pre spokojné bývanie, ak máte rodinný dom. V základe sa rozlišujú otvorené veľkopriestorové riešenia na jednej strane alebo uzavreté dispozície na strane druhej. Pri samotnom riešení priestoru treba dbať predovšetkým na:

Počet izieb. Počet izieb závisí od počtu osôb, ktoré budú bývať v rodinnom dome. Je vhodné aby každé dieťa malo svoju detskú izbu a rodičia rodičovskú spálňu. Obývacia izba, kuchyňa a príslušenstvo domu sú štandardným vybavením. Pracovňa alebo hosťovská izba môžu byť zakomponované do dispozičného riešenia rodinného domu, zväčšujú však obytnú plochu a následne i cenu výstavby.

Umiestnenie garáže. Garáž môže byť súčasťou rodinného domu, alebo ako samostatne stojaci objekt. Ak je garáž súčasťou domu, zväčšuje zastavanú plochu a zvyšuje počiatočné náklady na výstavbu. Priestor garáže je možné rozšíriť na dvojgaráž len v určitých typoch rodinných domov. V prípade požiadavky investora, môže byť priestor garáže využitý ako obytná miestnosť. Pri svahovitom teréne, ak to dispozícia umožňuje, je vhodné garáž umiestniť do suterénnych priestorov. Samostatne stojaca garáž nie je súčasťou rodinného domu, preto jej výstavbu možno realizovať v neskoršom časovom období, čím sa znižujú počiatočné náklady na výstavbu. V tomto prípade sa investor môže rozhodnúť pre výstavbu garáže alebo dvojgaráže.

Podpivničenie. V suterénnych priestoroch môžete umiestniť kotolňu, sklady, ako aj priestory pre voľný čas. Plocha suterénu zväčšuje celkovú úžitkovú plochu domu a zvyšuje cenu. Preto je potrebné dobre zvážiť, či finančné prostriedky vynaložené na výstavbu suterénu nie je vhodnejšie použiť na zvýšenie štandardného vybavenia domu.