Ako umiestniť rodinný dom na pozemok

Rozmery stavebného pozemku majú vplyv na výber vhodného projektu. Pri osadení rodinného domu na stavebný pozemok je potrebné dodržať vyhlášku č. 83/1976 Zb. o všeobecno technických požiadavkách:

  • Vzdialenosť dvoch vzájomne susediacich rodinných domov má byť 10m, nesmie byť však menšia ako 7m.
  • Vzdialenosť rodinného domu od hranice pozemku nemá byť menšia ako 3m. V prípade užšieho pozemku môže stavebný úrad znížiť vzdialenosť rodinného domu od hranice pozemku na 2m.
  • Pri stiesnených podmienkach so súhlasom stavebného úradu môže byť vzdialenosť dvoch susediacich rodinných domov znížená až na 4m za predpokladu, že ani jeden z domov nebude mať okno obytnej miestnosti otočené susednému rodinnému domu.

V prípade osadenia domu do už existujúcej zástavby nie je vždy možné ustanovenia vyhlášky č. 83/1976 Zb. dodržať. Preto je nutné prekonzultovať osadenie rodinného domu s príslušným úradom životného prostredia - odborom výstavby.

Pri osadení rodinného domu na stavebný pozemok je potrebné zohľadniť jeho orientáciu na svetové strany tak, aby okná obytných miestností boli v čo najmenšom počte otočené na severnú stranu. To može komplikovať práve situácia, ak je rodinný dom v stiesnenom prostredí.

Odstupové vzdialenosti ako aj orientácia na svetové strany budú mať vplyv na veľkosť a dispozíciu domu osadeného na váš stavebný pozemok.