Koľko stojí rodinný dom

Cena výstavby rodinného domu je rozhodujúcim faktorom pri výbere vhodného rodinného domu.

Základné ceny jednotlivých projektov sa v rôznych firmách veľmi líšia. Akákoľvek požiadavka na zväčšovanie obytnej, alebo úžitkovej plochy má vplyv na cenu výstavby. Preto je potrebné zosúladiť nároky na dispozičné riešenie, vybavenie domu a vaše finančné možnosti.

Pri svojpomocnej výstavbe môžete cenu rodinného domu znížiť až o 40% ceny výstavby na kľúč.

Pri výstavbe rodinného domu môžete použiť vlastné finančné prostriedky, prípadne prostriedky zo stavebného sporenia, štátneho fondu rozvoja bývania alebo hypotekárneho úveru. Tieto formy financovania máte možnosť vzájomne kombinovať, a tým urýchliť výstavbu alebo dostavbu vášho domu.

Samozrejme, pokiaľ máte záujem, môžete si dať vytvoriť individuálny projekt presne podľa vašich predstáv, na príprave ktorého sa budete sami podieľať. Väčšinou sa pristúpi k zmenám už existujúcich projektov. Zmeny vykoná príslušný pracovník vybranej firmy, a to ešte pred objednaním samotného projektu. Samozrejme treba rátať s tým, že takáto požiadavka niečo stojí a architekt si za prácu vypýta nemalé peniaze. No rodinný dom potom presne zodpovedá vašej predstave.