Čo obsahujú projekty

Projekt "na" rodinný dom, čiže projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby, štandardne je vyhotovený v 5-tich prevedeniach.

  • Projekt architektúry obsahuje - sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, stavebné detaily (1:10), výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny.
  • Projekt statiky obsahuje - technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.
  • Projekt ústredného vykurovania obsahuje - technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.
  • Projekt domového plynovodu obsahuje - technickú správu, výkresy domového plynovodu a výkaz materiálu.
  • Projekt zdravotechniky obsahuje - technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a výkaz materiálu.
  • Projekt elektroinštalácie obsahuje - technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

Už existujúce projekty vo všeobecnosti z dôvodu veľkej individuality stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete neobsahujú osadenie domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete. Tie sa vypracujú dodatočne.