Hádanky pre deti

Iste si aj vy pamätáte z detských čias rôzne hádanky, ktoré vám dávali rodičia, starí rodičia či učitelia v škôlke alebo škole. Hádanky patria k detstvu, podobne ako rôzne riekanky či básničky.

Hádanky musia byť, samozrejme, zvolené podľa veku dieťatka, aby malo vôbec šancu hádanku uhádnuť. Hádanky majú na deti pozitívny vplyv, rozvíjajú tvorivosť, podporujú aktivitu detí a prebúdzajú v nich zvedavosť.

Ak má vaše dieťa v obľube hádanky, no vy takmer žiadne nepoznáte, pomôžte si rôznymi knižkami.

Zväčša to bývajú knižky riekaniek či pesničiek a v nich nájdete aj hádanky. Alebo ak máte k dispozícii internet, nemusíte ani kupovať knihy. Postačí si vyhľadať rozličné hádanky pre deti na internetových stránkach a zábava sa môže začať.

Hádanky sú, podobne ako riekanky, básničky či pesničky, pekným spestrením hry alebo aj vyučovania detí a deti ich majú zvyčajne veľmi rady.